Preskočiť na obsah

Dobrovoľný hasičský zbor Unín

Výsledková listina:

Propozície súťaže:

Online registrácia súťažiacich:

https://forms.gle/AV6cqPwnF27JBVjS9

Z histórie DHZ Unín:

Fajerverský hasičský spolok bol založený v roku 1888 na podnet miestneho notára Ralbovského. Mal 16 členov a pracoval pod vedením: Štefan Duchoslav – veliteľ, Jozef Juriga – podveliteľ, notár Ralbovský – jednateľ a Sebastián Komorný – hospodár. V roku 1895 bola zakúpená jednoprúdová ručná striekačka s ktorou zbor zasahoval pri požiaroch v obci i v okolí. Po založení Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku v roku 1922 mal zbor 21 členov. Predsedom bol p. Martin Šiška a veliteľom p. Karol Kokrhel. V roku 1932 obec postavila prvé hasičské skladište. Ručná štvorkolesová striekačka, ktorú máme dodnes, bola zakúpená v roku 1942. Vzhľadom na vojnové obdobie jej posviacka sa konala až v roku 1947. Novú motorovú striekačku PS-8 zbor získal v júni r.1950. Hasičská zbrojnica, ktorá s menšími opravami slúži dodnes, bola postavená v roku 1957. Členovia hasičského zboru sa pravidelne podľa plánu zúčastňovali okresnej hasičskej jednoty na požiarnych cvičeniach, vzdelávaní a spoločenských podujatiach. S technickou vybavenosťou zboru postupne hasiči zviditeľňujú dobrú pripravenosť na súťažiach a cvičeniach. Hasiči v roku 1974 svojpomocne vybudovali požiarnu vodnú nádrž.

Od roku 1965 sa začala intenzívna systematická práca s mládežou. Najväčšie úspechy má náš hasičský zbor v týchto kategóriách. Dorastenci potvrdili svoju vycvičenosť v roku 1969 na Národnom kole v Martine, kde obsadili 3. miesto. Dorastenky v roku 1972 zvíťazili na Národnom kole v Košiciach a pekné 4. miesto na Slovensku získali i naši dorastenci v roku 2006 na Národnom kole v Šuranoch. Veľmi dobré výsledky dosiahli žiaci na celoštátnej súťaži v Žiarskej doline v roku 1971, kde získali 1. miesto a v roku 1984 vo Svite 3. miesto. V tom istom roku na súťaži s medzinárodnou účasťou vo Světlej nad Sázavou obsadili 3. miesto. Dlhodobá kvalitná práca s mládežou v našom zbore bola dosiahnutá i v tomto jubilejnom roku. Po víťazstvách v okresnom a krajskom kole naše žiačky pod vedením p. Jarmily Flamíkovej a p. Mariána Šveca postúpili na celoštátne kolo do Topoľčianok.

V roku 1988 pri príležitosti osláv storočnice bol otvorený vybudovaný hasičský areál (cvičisko, chata, sklad). Od roku 1988 až dodnes sa tu koná okresné kolo hry Plameň. Najčastejšími víťazmi sú naši chlapci a dievčatá, ktoré reprezentujú hasičský zbor a obec na krajských súťažiach, kde sa umiestňujú na popredných miestach. Okrem mládeže máme aktívne družstvo mužov, žien a civilnej ochrany. V rokoch 2005 – 2007 naše družstvo mužov získalo 1. miesto na medzinárodnej súťaži v Poľsku v súťaži ručných striekačiek s konským poťahom.

V kultúrno – spoločenskom živote organizovali hasiči divadlá a zájazdy, tradičné maškarné plesy organizujú každoročne. V roku 1977 sa v Uníne uskutočnila celoslovenská prehliadka dychových hasičských hudieb. V rokoch 1979 – 1981 to boli úspešné podujatia „Spieva celá dedina“. Najväčším celoročným podujatím bol Fajerver 2004. V tomto roku sa uskutočnili maškarný karneval, súťaž mládeže – žiackych družstiev s medzinárodnou účasťou (Rakúsko). Ukážky súčasnej a historickej techniky, výstavka historických prilieb, zástav, vyznamenaní, výzbroja a výstroja. Vyvrcholením bola súťaž družstiev mužov a žien z celého Slovenska O pohár prezidenta DPO SR JUDr. Jozefa Minárika. Viackrát sa uskutočnili stretnutia s družobným DHZ Jasenie okres Brezno. Náš hasičský zbor je pevnou súčasťou náboženského života v obci – Veľká noc, deň sv. Floriána, slávnosť Božieho tela. Hasičský zbor má čestnú zástavu DPO SR od roku 1988 a svoj hasičský prápor, vysvätený v roku 1992 pri príležitosti osláv 600 rokov prvej písomnej zmienky obce Unín. Zástavu vysvätil Mons. arcibiskup Ján Sokol a odovzdal hasičskému zboru JUDr. Jozef Minárik – prezident DPO SR.

Najvyššie hasičské vyznamenanie „Zaslúžilý člen DPO SR“ bolo udelené dvom naším členom p. Pavlovi Pivákovi (+2002) a p. Jaroslavovi Krížovi..

Hasičský zbor má 84 členov. V roku osláv 120. výročia (r.2008) je predsedom DHZ p. Marián Švec a veliteľom p. Peter Vanek. Hasičský zbor je vybavený 2 ks prenosnej požiarnej striekačky PPS-12 a dopravným vozidlo Avia – 30.

Počet členov:

rokčlenovz toho mužovžien
r. 2009805525
r. 1999805723
r. 1989946925
r. 1969796811

Zloženie výboru DHZ Unín

 • Marián Švec, predseda
 • Peter Vanek, veliteľ
 • Vladimír Tokoš, preventivár
 • Peter Hupian, tajomník
 • Peter Flamík, referent mládeže
 • Pavol Vlk, strojník
 • Jaroslava Flamíková, pokladník
 • Ján Dermek, člen výboru
 • Ján Potreský
 • Stanislav Rázik
 • Ivan Flamík
 • Štefan Andel, revízor
 • Ondrej Malík

DHZ Unín

DHZ Unín má k 1.11.2019 88 členov, z toho 49 mužov a 39 žien

Zloženie výboru DHZ Unín:

Vladimiír Tokoš, predseda

Peter Vanek, veliteľ

Andrej Švec, preventivár

Marián Švec, tajomník

Richard Žilínek, referent mládeže

Róbert Straka, strojník

Jaroslava Flamíková, pokladník

Štefan Andel, revízor

Pavol Vlk, revízor

Peter Hupian, revízor

Veronika Hyžová, člen výboru

Ondrej Dermek, člen výboru

Miroslav Vlk, člen výboru

Jakub Vanek, člen výboru

Zaslúžilí členovia DPO SR:

Ondrej Malík

Štefan Andel

Marián Švec

Pavol Vlk