Preskočiť na obsah

Spevácky zbor Radosť

Spevácka skupina „RADOSŤ“ v roku 2009 spomínala na svoje prvé začiatky a vystúpenie. Len málokto si spomenie na Medzinárodný deň žien v roku 1979, kedy v zložení: Anna Danielová, Oľga Vávrovičová, Mária Drúžková, Rozália Tokošová, Zita Vaculková a Jarmila Štetinová vystúpili v programe s piesňami „Jak tá naša mamička“ a „Slovensko“. S  prestávkami a pri rôznych príležitostiach sa potom schádzali aj naďalej. Postupne sa rozširoval nielen počet piesní, ale aj počet vystúpení. Svojimi piesňami, ktoré čerpali a čerpajú od starších spevákov –pamätníkov, sa snažili prinášať radosť všetkým poslucháčom. Sprievodné slovo a recitácie v podaní Anny Rehákovej len umocňovali  dojem z vystúpení. Hrou na harmonike spočiatku  skupinu sprevádzal Ján Petržala, v súčasnej dobe ju sprevádza Ladislav Michálek hrou na heligónku.

Skupina  RADOSŤ sa zúčastňovala na rôznych súťažiach a prehliadkach doma i v zahraničí.  Do tejto skupiny postupne pribudli ďalšie speváčky: Stanislava Žilínková, Ľubica Hrebačková, neskôr Adela Štetinová, Radka Štetinová, Eliška Tokošová a najnovšou členkou sa stala Magda Jakúbková.

Spevácku skupinu postihla aj smutná udalosť, keď po dlhej chorobe stratila navždy výbornú speváčku, kamarátku, Oľgu Vávrovičovú.  Bola nám príkladom priateľstva, nezištnosti a spolupatričnosti, čestnosti, príkladom odvahy čeliť ťažkej chorobe, statočnosti v boji s ňou a príkladom nekonečnej lásky k rodine, k nám i všetkým naokolo. Spievala i v ťažkostiach, takmer do poslednej chvíle.  Bolo nám cťou, že sme ju mali medzi sebou. Kolektívu bude navždy chýbať.  Každé ďalšie stretnutie a vystúpenie je venované spomienke na ňu.

Tak ako to v živote býva, niekedy nastane čas rozlúčky. Ku koncu roka 2008 oznámila ukončenie činnosti  v speváckej skupine RADOSŤ  jej zakladajúca členka Zita Vaculková. Za 30 rokov zaspievala nespočetné množstvo piesní či už počas cirkevných alebo civilných obradov, na koncertoch, súťažiach, charitatívnych vystúpeniach  a tiež počas nácvikov, kde prinášala dobrú náladu, vtip a množstvo humorných situácií,  pre ktoré  sa všetky speváčky na „skúšky“ tešili. Bola obľúbenou členkou  skupiny a všetkým bude chýbať. Chceli by sme sa jej poďakovať za roky priateľstva, za všetko, čo pre nás urobila a zaželať jej do ďalších rokov pevné zdravie, šťastie a radosti z rodiny. Spevácka skupina ju rada privíta do svojich radov, ak by si chcela zaspievať ako hosťujúca speváčka.

Spevácka skupina RADOSŤ  s organistom Jánom Sprušanským pripravila viaceré  adventné koncerty.

Kontakt: Mgr. Jarmila Štetinová 0905 897 757

Pod fotografiami je príspevok k „40“