Preskočiť na obsah

Dychová hudba Unínčanka

UNÍNČANKA

Krojovaná  dychová  hudba  z Unína

Dychová hudba Unínčanka si v roku 2020 pripomenie  50. výročie jej založenia

O hudbe a sídle Unínčanky

Dychová hudba Unínčanka má svoje sídlo v obci Unín.

Unín sa nachádza na úpätí  Myjavskej pahorkatiny  v Hornom  Záhorí  neďaleko miest Holíč a Skalica.  Unín patrí k obciam s bohatou  tradíciou  i minulosťou. Prvá známa  písomná zmienka o obci  pochádza zo 14. storočia, avšak početné archeologické nálezy pochádzajúce najmä zo známeho Zámčiska  svedčia o  tom, že na území obce sídlili pred  mnohými  storočiami praveké civilizácie.

Tým,  že Unín v minulosti ležal pri známej  Českej obchodnej ceste,  prešiel pestrým historickým vývojom, tieto rozmanité mocenské, hospodárske a vojenské udalosti  sa  rokmi  cez svoje nádeje, bolesti, túžby i vzdor premietli do bohatých ľudových zvykov, obyčají  a piesní ľudu žijúceho  na tomto území.

Unín je známy v blízkom i ďalekom okolí  svojimi pestro zdobenými krojmi.  Niet vari  jedinej domácnosti, kde by nevyrástol  hudobník, divadelný ochotník, či milovník spevu a dychovej hudby.

Rozvoju  a značnému  spopularizovaniu  miestneho folklóru  prispelo založenie   Unínčanky  v roku 1970. Vďaka  Unínčanke  miestny folklór prerástol  nielen rámec okresu, ale zakrátko aj hranice našej vlasti. Unínčanka veľakrát  Slovensko reprezentovala v zahraničí. Korene  dychovej hudby Unínčanky historicky siahajú do polovice osemdesiatych  rokov 19. storočia, keď vyslúžilí muzikanti vtedajších  C.K. vojenských  hudieb založili v Uníne  prvú dychovku. Dobový notový materiál  prvej unínskej dychovky  svedčí o tom, že  muselo  ísť o technicky veľmi vyspelých muzikantov,  ktorí spolu vydržali až do začiatku  20. rokov  minulého storočia.

Umelecký ráz Unínčanky bol vždy pevne zakotvený v takmer 125 ročnej neprerušenej tradícii dychoviek v obci.  Na formovaní Unínčanky mala veľký vplyv  trpezlivá a cieľavedomá práca  učiteľov, umeleckých vedúcich a viacerých dirigentov. K takýmto významným osobnostiam  patrili najmä  Adam Hudec, Miroslav Irša, Milan Čechovský,  Michal Galovec,  František Okenka,  František Zemánek a ďalší.

Vďaka  vyššie uvedeným osobnostiam,  ale aj mnohým iným priaznivcom Unínčanky,   bývalým aj  terajším spevákom a speváčkam  a v neposlednom rade  súčasným ale i všetkým bývalým  hudobníkom sa Unínčanka stala obľúbenou práve pre jej jedinečné a špecifické stvárnenie a interpretovanie záhoráckej pesničky. Preto aj mnoho skladieb Unínčanky  zľudovelo.

Súčasná  Unínčanka sa pripravuje na budúcoročnú oslavu jej 50. narodenín. Kapelníkom Unínčanky je Štefan Pecha. Dychovka naďalej funguje v klasickej zostave – dvanásť hráčov, dve speváčky, jeden spevák a kapelu slovom sprevádza ľudový rozprávač, najmä pri estrádnych vystúpeniach. Rýchle zmeny vo vývoji spoločnosti  za posledných 20 rokov  neobišli ani Záhorie a významne poznačili myslenie a konanie ľudí. Preto v súčasnosti je o to vzácnejšie úsilie tých, ktorí  sa snažia nielen zachovať, ale aj rozvíjať špecifické prejavy našich predkov.   Následkom tohto spoločenského vývoja sa i pre Unínčanku zmenili podmienky a možnosti jej účinkovania.  V poslednom období vystupuje hlavne na väčších kultúrno–spoločenských, resp. politických a náboženských podujatiach  ako doma, tak  za hranicami Slovenska. Unínčanka napriek nadpriemernému veku hudobníkov a čistému amaterizmu naďalej úspešne rozdáva dobrú náladu a dobrú pesničku zo Záhoria, čím robí dobré meno svojej obci a Záhoriu.

Obsadenie kapely

bicie: Ľubomír  Kovanič

tuba: Dr.Ján Štepánik

1.melafon: Ján Drúžek

2. melafon: František Drúžek

pozaun: Ing.Ladislav Provazník

baryton: Ján Juriga

tenor : Štefan Pecha

2.krídlovka : Ľubomír Daniel

trubka obligat.: Martin Brkal

1.krídlovka : Alexander Vanek

B klarinet : Michal  Čmarada

Es klarinet : Ján Čmarada

spevy: Izidor Vanek

Blažena Kotvanová

Zlatica Križánková

konferenciér: Ľudomil Kuba

Dychová hudba  Unínčanka má pripravený široký repertoár na dobrej  interpretačnej úrovni zo skladieb  slovenských a českých autorov,.

Na požiadanie pripraví akýkoľvek program na  kultúrno-spoločenské, náboženské  či politické udalosti.

Nahrávky:   

1./  UNÍNČANKA

–         Víte,nevíte

–         Pred tú našú dedinečkú

–         Radimovské bariny

–         Záhorí

–         Proč sa na mňa

2./ UNÍNČANKA  a  Jožka  Černý

–         Unínčanka bude hrát

–         Zaprahajte kone

–         Chodziu k nám šuhajek

–         A já mam koníčka vraného

–         Ej, kam ste sa podeli

–         Pres tú našu lavku

–         Pod naším okénkem

–         Sivé húsky , negagocte

–         Májka

–         Pod Javorníčky

–         Od Kopčan k Hilíču

–         Záhorskú dzedzinú

–         Pred tú našú dedinečkú

–         Už ťa vedú na sobáš

–         Proč sa na mja

–         Radzimovské barin

3./ SLOVENSKÉ  POMORAVÍ

–         Slovenské Pomoraví

–         V tem Uníne

–         Ej, búdo kamenná

–         Já sa nebojím

–         Otvírajte dvera

–         Na Annu

–         Neni nám súdzené

–         Od Záhorá

–         Pomož ty mne, kamaráde

–         Piesničko lúbezná

–         Richtárove kone

–          kopčanskem rybníčku

–         Ked sem išeu z hodú

–         Vinohradem chodím sám

–         Pre Martinu

–         Do rána bílého

Kontakt:

Kapelník DH Unínčanka :  Štefan Pecha ,

                                                 Unín č. 376,

                                                 908 46 Unín , okr. Skalica

                                                 mob.telefon: 00421 9O4 141294

                                                 alebo

                                                 Dr. Jan Štepánik

                                                 Unín 50,

                                                 908 46 Unín , okr. Skalica,

                                                 telefon:  034 662 8159,  mob. tel.: 00421 905 356978,

                                                 e-mail : j.stepanik@centrum.sk