Preskočiť na obsah

Unínské noviny

Redakcia

Šéfredaktor

ThLic. Martin Hoferka, Th.D.

Výkonná redaktorka

Rozália Drúžková

Redakčná rada

Mgr. Daniela Hladká

Bc. Jakub Vanek

Zuzana Tomková

Adresa redakcie

Obecný úrad Unín
Unínske noviny
908 46 Unín č. 332
Slovensko
Telefón: 034 66 21 452
Mail: obec@unin.sk