Preskočiť na obsah

Obec v kocke

Samosprávny kraj

Trnavský

Okres


Skalica

Región


Záhorie

Počet obyvateľov


1221

Rozloha


2273 ha

Prvá písomná zmienka


V roku 1392

Obec Unín leží na južnom úpätí Bielych Karpát v Chvojnickej pahorkatine, v juhovýchodnej časti skalického okresu, bokom od hlavných dopravných tepien.

Kataster obce s celkovou výmerou 2 273 ha má výškový profil od 215 do 442 m, pričom samotný stred dediny je v nadmorskej výške 269 m.

Je tvorený mladšími treťohornými štrkmi, ílmi, pieskami a štvrťohornou sprašou.

Dominantným bodom chotára je starobylé hradisko Zámčisko s nálezmi z doby bronzovej a veľkomoravskej.

Unín je najvyššie položená obec okresu Skalica (269 m), rozloha katastra je 22 727 475 m2, z toho poľnohospodársku pôdu predstavuje 15 875 586 m2.