Spoločenské organizácie

Demokratická únia žien

Divadlo Zámčisko

Dobrovolný hasičský zbor

Dychová hudba Unínčanka

Jednota dôchodcov Unín

Ochotnícky divadelný súbor Radosť

Poľovnícke združenie

Slovenský červený kríž

Slovenský zväz chovateľov

Slovenský zväz záhradkárov

Spevácky zbor Radosť

TJ Družstevník