Preskočiť na obsah

Redakčná rada Unínskych novín

Mgr. Martin Hoferka Th. D. – šéfredaktor

Rozália Drúžková – výkonný redaktor

Mgr. Daniela Hladká