Preskočiť na obsah

Kronika obce

Pamätná kniha obce Unína vedená od roku 1934

Obecné zastupiteľstvo pojednávalo v decembri r. 1934 čís. 38 na svojom zasadnutí o založení pamätnej knihy.
Vedúci notár, Juraj Švidrop, prednesiol že každá obec je povinná viesť riadnu pamätnú knihu v smysle §4. vlád. nar. čís. 169/1932 musí byť ustanovený kronikár, ako aj dľa §7. cit. zák obec ustanoviť členov letopiseckej komisie. Žiada, aby členovia sa v tejto veci vyjadrili.
Usnesenie : číslo zast. 38/34.
Zastupiteľský sbor v Uníne za kronikára ustanovuje Alžbetu Flamíkovú. Do letopiseckej komisie, okrem notára a starostu z úradu, menuje Martina Dermeka a Jána Filipa.

Do dnešnej podoby Pamätnú knihu obce Unína prepísal v originálnom znení p. Štefan Vach.