Preskočiť na obsah

Zmena č.12019 k VZN č.12018 – určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení