Preskočiť na obsah

Výzva na zaplatenie nedoplatku daní

Zverejnené 31.7.2023.

Kategória

Obecný úrad Unín vyzýva touto cestou všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad na rok 2023 neuhradili, aby si túto povinnosť splnili najneskôr do 31.08.2023 a to buď zaplatením v pokladni OcÚ alebo na účet obce a tak sa vyhli prípadným sankciám.