Preskočiť na obsah

Voľby prezidenta SR – prenosná urna

Zverejnené 20.3.2024.

Kategória

Prezidentské voľby sa uskutočnia 23. marca 2024. V prípade, že v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta SR nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, druhé kolo volieb sa uskutoční 6. apríla 2024.

V našej obci bude voličská miestnosť v zasadačke obecného úradu a bude otvorená od 7,00 do 22,00 hod.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky. Požiadať o prenosnú urnu je možné do 22. marca 2024 do 12 hod. na obecnom úrade, alebo na tel čísle 034/6621452.