Preskočiť na obsah

Príhovor starostu obce k začiatku nového školského roka

Zverejnené 3.9.2023.

Kategória

Milí žiaci, vážení zamestnanci školy, milí rodičia!

Zajtra Vám škola našej obce otvorí svoje brány a Vy sa vraciate, aby ste sa stretli so svojimi spolužiakmi, učiteľmi, ale aj s prvákmi, ktorí prvýkrát prekročia brány našej školy.

Želám Vám, aby nový školský rok bol pre Vás plný nových vedomostí, zaujímavých zážitkov a radosti z každého dňa, ktorý strávite v škole.

Prvákom, želám dobrých, láskavých a chápajúcich učiteľov, ktorí im nahradia rodičov, aby sa do školy tešili a s chuťou získavali nové vedomosti.

Deviatakom prajem úspešný záverečný ročník, aby si uvážene vybrali strednú školu, na ktorej budú radi pokračovať v štúdiu a ktorá im pomôže v živote tak, ako si to prajú.

Všetkým pracovníkom školy našej obce – pedagogickým i nepedagogickým, prajem veľa trpezlivosti, tvorivého elánu, spokojnosti a úspechov v práci i osobnom živote, odvahu a chuť urobiť zo školy druhý domov pre svojich žiakov.

Rodičov žiakov prosím o spoluprácu so školou, aby vytvárali pre deti vhodné, podnetné prostredie pre prípravu do školy a zabezpečili pravidelnú dochádzku svojich detí do školy.

Vážení učitelia, milí žiaci prajem Vám, aby sa Vám nový školský rok vydaril a nech Vás na tejto ceste sprevádzajú úspechy a pevné zdravie.

Bc. Jakub Vanek starosta obce