Preskočiť na obsah

Poďakovanie ZŠ Unín

Zverejnené 24.4.2023.

Kategória

Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného
prostredia. Cieľom je upriamiť pozornosť na planétu, zdôrazniť potrebu
ochrany prírody a zvyšovať povedomie o problematike klimatických
zmien a ich vplyve na životné prostredie.
Základná škola v našej obci si v piatok 21.apríla pripomenula tento deň
environmentálnymi aktivitami, upratovaním školského areálu a zbieraním
odpadu v obecných parkoch.
Starosta obce ďakuje všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sa tejto peknej
akcie zúčastnili. Veríme, že tak ako žiaci s veľkým nadšením pomáhali
prírode, tak si všetci budeme uvedomovať potrebu naliehavosti ochrany
životného prostredia a budeme svoju obec a jej okolie len zveľaďovať.