Preskočiť na obsah

Jún mesiac poľovníctva

Zverejnené 9.6.2023.

Kategória

Vážení spoluobčania, priatelia prírody

Je tu mesiac jún vyhlásený ako mesiac poľovníctva a ochrany prírody. V tomto období prichádza na svet množstvo mláďat zvierat a vtáctva, preto naše PZ Unín vás týmto žiada o zvýšenie opatrnosti pri pohybe v prírode a to zbytočným jazdením motorovými vozidlami a hlavne voľne pustenými psami v našom revíri. Pri náhodnom stretnutí, alebo nájdení mláďat zachovať pokoj a nechytať ich do rúk, lebo ich matka je určite niekde na blízku. Všetci Poľovníci i nepoľovníci si musíme uvedomiť, že zveľaďovanie genofondu zveri a jej životného prostredia prospieva aj nám, všetkým milovníkom prírody. Treba Zachovať ekologickú rovnováhu, ktorá je základom života a rovnováhy človeka, zvierat a prírody. V našom poľovnom revíri sa nájdu aj nepovolené skládky od nezodpovedných ľudí. Mali by sme mať k prírode väčšiu úctu, pretože tam nájdeme pokoj. Za pochopenie a dodržiavanie základných pravidiel pri pohybe vo voľnej prírode vopred ďakujeme.

Poľovné združenie Unín