Základné informácie

Obec Unín - Obecný úrad Unín, č. 332, 908 46 Unín

Obec Unín - Matričný úrad Unín, č. 332, 908 46 Unín

Úradné hodiny: P 8.00 - 16.00

                       U 8.00 - 16.00

                       S 9.00 - 17.00

                       Š 8.00 - 16.00

                       P 8.00 - 16.00

IČO: 00310107

DIČ: 2021093921

č. účtu: 2603159001/5600

IBAN: SK71 5600 0000 0026 0315 9001

Kontakty: Obecný úrad Unín - č. tel. 034/6621452, 034/6628131

E-mail: obec@unin.sk

E-mail: obecunin@gmail.com

E-mail: starostaunin@gmail.com - 0903 222 207

Domov Barborka Unín, n. o. - riaditeľka Mgr. Bibiána Dodok Fojtlínová, č. tel. 034/6628285

Základná škola s materskou školou Unín, riaditeľka Mgr. Michaela Vaňková

č. tel. 034/6628193

Obec Unín leží na južnom úpätí Bielych Karpát v Chvojnickej pahorkatine, v juhovýchodnej časti skalického okresu, bokom od hlavných dopravných tepien.

Kataster obce s celkovou výmerou 2 273 ha má výškový profil od 215 do 442 m, pričom samotný stred dediny je v nadmorskej výške 269 m.

Je tvorený mladšími treťohornými štrkmi, ílmi, pieskami a štvrťohornou sprašou.

Dominantným bodom chotára je starobylé hradisko Zámčisko s nálezmi z doby bronzovej a veľkomoravskej.

Unín je najvyššie položená obec okresu Skalica (269 m), rozloha katastra je 22 727 475 m2, z toho poľnohospodársku pôdu predstavuje 15 875 586 m2.