Ustanovujúce zasadnutie OZ

Dňa 17. decembra 2010 sa konalo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Prvá fotografia zachytáva novozvolených poslancov a starostu obce.

Horný rad zľava: Roman Jankovič, Bc. Peter Regásek, Ladislav Pobuda, Mgr. Martin Hoferka Th.D., Lukáš Mihál a Juraj Drúžek

Dolný rad zľava: JUDr. Ján Štepánik, starosta obce Štefan Andel, Ján Palkovič, Ing. Anton Míšaný

Ustanovujúce zasadnutie OZ
Ustanovujúce zasadnutie OZ
Ustanovujúce zasadnutie OZ
Ustanovujúce zasadnutie OZ
Ustanovujúce zasadnutie OZ
Ustanovujúce zasadnutie OZ
Ustanovujúce zasadnutie OZ
Ustanovujúce zasadnutie OZ
Ustanovujúce zasadnutie OZ
Ustanovujúce zasadnutie OZ