Úradná tabula

Oznam Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Senici

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Senici podľa zákona č. 184/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov informuje občanov o povinnosti registrácie chovov hospodárskych zvierat a registrácii chovov s jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu (domáca zabíjačka). Postup registrácie ako aj odpovede na niektoré možné otázky sú v prílohe. Viac informácií chovatelia získajú na tel. č.