Slovenský zväz chovateľov

Výbor ZO SZCH Unín:

Predseda :

Igor Vlk

Tajomník:

Bc. Michal Vlk

Pokladník:

Cecília Karasová

Registrátor králikov:

Bc. Michal Vlk

Predseda odborov:

Dušan Karas

Revízna komisia:

Lucia Machová – predseda RK

 

Ján Bajan – člen RK

 

Ján Kubisa – člen RK

Kronikár:

Zuzana Karasová

 

Naši členovia chovajú čistokrvné zvieratá:

Králiky: Nemecký obrovitý strakáč, Veľký svetlý strieborný, Kalifornský, Meklenburský strakáč, novozélandský biely,  Sallander,  Zemplínsky – Slovenské národné plemeno

Hrabavá hydina:  Vlaška ,  Wyandotka, Leghornka, Sasexka, Amroks, Perličky

Vodná hydina: Česká hus, Lindovská hus,  Slovenská hus, Nemecká nosná hus, Indický bežec, Kampbelka,

Holuby: Český staviak, Moravský pštros, Moravský moriak, Koburský škovránok, Anglický pávik