Šarkaniáda

V sobotu 8. októbra 2022 obecný úrad zorganizoval na bývalom smetisku nad dedinou malú šarkaniádu. Počasie bolo krásne, slniečko svietilo, ale vetrík vial len minimálne, čo bolo tento deň na škodu veci. Aj napriek tomu sa zišlo veľa detí s chuťou predviesť svojich lietajúcich šarkanov a zabaviť sa.

Šarkaniáda
Šarkaniáda
Šarkaniáda
Šarkaniáda
Šarkaniáda
Šarkaniáda
Šarkaniáda
Šarkaniáda
Šarkaniáda
Šarkaniáda
Šarkaniáda
Šarkaniáda
Šarkaniáda
Šarkaniáda
Šarkaniáda
Šarkaniáda
Šarkaniáda