Rozpis vývozu TKO v roku 2019, 2020

Plán vývozu komunálneho odpadu v roku 2019

12. 12. 2019

Plán vývozu separovaného odpadu v roku 2019

5. 12. 2019

Sklo bude vyvážané podľa potreby.

Zberný dvor je otvorený každú sobotu od 9.00 do 12.00 hod. Tu je možné odložiť elektroodpad, železo, drobný rozdrvený stavebný odpad.

Rozpis termínov vývozu odpadov v obci na rok 2020

Triedený odpad

30. 1. 2020

20. 2. 2020

19. 3. 2020

23. 4. 2020

21. 5. 2020

18. 6. 2020

16. 7. 2020

13. 8. 2020

24. 9. 2020

29. 10. 2020

26. 11. 2020

17. 12. 2020

 

Komunálny – zmesový odpad

2. 1. 2020

23. 1. 2020

13. 2. 2020

5. 3. 2020

26. 3. 2020

16. 4. 2020

7. 5. 2020

28. 5. 2020

18. 6. 2020

9. 7. 2020

30. 7. 2020

20. 8. 2020

10. 9. 2020

1. 10. 2020

22. 10. 2020

12. 11. 2020

3. 12. 2020

Posledný termín bude upresnený.

Sklo bude vyvážané podľa potreby.

Kontajner na veľkoobjemový odpad bude v obci 2 x za rok a presný termín bude oznámený miestnym rozhlasom a v oznamoch OcÚ na web stránke obce.

Zberný dvor je otvorený každú sobotu od 9.00 do 12.00 hod. Tu je možné odložiť elektroodpad, železo, drobný rozdrvený stavebný odpad.