Rozpis vývozu TKO v roku 2019

Plán vývozu komunálneho odpadu v roku 2019

10. 1. 2019                  18. 7. 2019

31. 1. 2019                  8. 8. 2019

21. 2. 2019                  29. 8. 2019

14. 3. 2019                  19. 9. 2019

4. 4. 2019                   10. 10. 2019

25. 4. 2019                  31. 10. 2019

16. 5. 2019                  21. 11. 2019

6. 6. 2019                   12. 12. 2019

27. 6. 2019

 

 

Plán vývozu separovaného odpadu v roku 2019

17. 1. 2019           11. 7. 2019

7. 2 . 2019            15. 8. 2019

7. 3. 2019             12. 9. 2019

11. 4. 2019           17. 10. 2019

9. 5. 2019             14. 11. 2019

13. 6. 2019           5. 12. 2019

 

Sklo bude vyvážané podľa potreby.

Kontajner na veľkoobjemový odpad bude v obci 2 x za rok a presný termín bude oznámený miestnym rozhlasom a v oznamoch OcÚ na web stránke obce.

Zberný dvor je otvorený každú sobotu od 9.00 do 12.00 hod. Tu je možné odložiť elektroodpad a železo.