Povodeň

V nedeľu 15. augusta 2010 dopoludnia našu obec po krátkej búrke zaplavila prívalová voda, ktorá narobila značné škody. Najviac bola poškodená zregulovaná časť unínskeho potoka. Voda sa valila novou ulicou, kde boli nánosy blata z poľa.

Fotografie z povodne a po nej.

Povodeň
Povodeň
Povodeň
Povodeň
Povodeň
Povodeň
Povodeň
Povodeň
Povodeň
Povodeň
Povodeň
Povodeň
Povodeň
Povodeň
Povodeň
Povodeň
Povodeň
Povodeň
Povodeň
Povodeň
Povodeň
Povodeň
Povodeň
Povodeň
Povodeň
Povodeň
Povodeň
Povodeň
Povodeň
Povodeň
Povodeň
Povodeň
Povodeň
Povodeň
Povodeň
Povodeň
Povodeň
Povodeň
Povodeň
Povodeň