Posvätenie nového kríža na veži farského kostola sv. Martina

V sobotu 24. augusta 2019 sa o 10.00 hod. na cintoríne pri kostole sv. Martina konala slávnosť, na ktorej Mgr. Tibor Tasáry posvätil nový kríž, ktorý bol osadený na veži kostola. Pod krížom je podľa starého vzoru vytvorená z medeného plechu guľa, do ktorej boli vložené dve tuby s odkazom pre budúce pokolenia. Slávnosť zahájil starosta obce Ján Palkovič, ThLic. Martin Hoferka Th.D. priblížil prítomným históriu farského kostola sv. Martina, prečítal listiny, ktoré sú vložené do medenej gule. Vdp. Mgr. Tibor Tasáry kríž posvätil. Na slávnosti boli prítomní aj majstri, ktorí vykonávali opravu veže a po ukončení slávnosti kríž aj s medenou guľou upevnili na vežu.

Viacej fotografií z opravy kostolnej veže nájdete v záložke "Kostolná veža".

Posvätenie nového kríža na veži farského kostola sv. Martina
Posvätenie nového kríža na veži farského kostola sv. Martina
Posvätenie nového kríža na veži farského kostola sv. Martina
Posvätenie nového kríža na veži farského kostola sv. Martina
Posvätenie nového kríža na veži farského kostola sv. Martina
Posvätenie nového kríža na veži farského kostola sv. Martina
Posvätenie nového kríža na veži farského kostola sv. Martina
Posvätenie nového kríža na veži farského kostola sv. Martina
Posvätenie nového kríža na veži farského kostola sv. Martina
Posvätenie nového kríža na veži farského kostola sv. Martina
Posvätenie nového kríža na veži farského kostola sv. Martina
Posvätenie nového kríža na veži farského kostola sv. Martina
Posvätenie nového kríža na veži farského kostola sv. Martina
Posvätenie nového kríža na veži farského kostola sv. Martina
Posvätenie nového kríža na veži farského kostola sv. Martina
Posvätenie nového kríža na veži farského kostola sv. Martina
Posvätenie nového kríža na veži farského kostola sv. Martina
Posvätenie nového kríža na veži farského kostola sv. Martina
Posvätenie nového kríža na veži farského kostola sv. Martina
Posvätenie nového kríža na veži farského kostola sv. Martina
Posvätenie nového kríža na veži farského kostola sv. Martina
Posvätenie nového kríža na veži farského kostola sv. Martina