Pietny akt

Obecný úrad Unín a Rímskokatolícky farský úrad Unín v utorok 1. novembra 2016 na miestnom cintoríne usporiadali pietny akt k pamiatke zosnulých. Za posledných 12 mesiacov nás opustilo 14 spoluobčanov, za ktorých ich rodinní príslušníci zapálili na pamiatku sviecu pri kríži pri vstupe na miestny cintorín. Boli to: Pavol Bilovský, Pavlína Bartalová, Mária Vlková, Štefan Daniel, Cecília Vrbická, Mária Mikulová, Ján Míšaný, Kamila Vávrová, Jaroslav Kříž, Florián Mihál, Ferdinand Vlk, Vladimír Pukančík, Stanislav Rázik a Anastázia Dermeková.

Pietny akt
Pietny akt
Pietny akt
Pietny akt
Pietny akt
Pietny akt
Pietny akt
Pietny akt
Pietny akt
Pietny akt
Pietny akt
Pietny akt
Pietny akt
Pietny akt
Pietny akt
Pietny akt
Pietny akt
Pietny akt
Pietny akt
Pietny akt
Pietny akt
Pietny akt
Pietny akt
Pietny akt
Pietny akt
Pietny akt
Pietny akt
Pietny akt