Pietny akt

Jednota dôchodcov Unín a Obecný úrad Unín dňa 11. 11. 2015 o 11.11 hod. pri pomníku padlých usporiadali pietny akt. Zúčastnili sa občania obce, žiaci zo základnej školy a klienti Zariadenia Barborka. Predsedníčka jednoty dôchodcov, p. Štefana Jurigová privítala prítomných a predniesla krátky príhovor. Svojim príhovorom občanov pozdravil aj starosta obce Ján Palkovič, ktorý ozrejmil prítomným prečo sa táto slávnosť koná a kde má svoje korene. Kristína Danielová predniesla pri tejto príležitosti báseň. Posledný žijúci účastník vojny v našej obci a zároveň najstarší muž v obci - 95 ročný  p. Florián Mihál - krátko zaspomínal na ťažké chvíle prežité počas vojny.

K pomníku padlých riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Uníne Mgr. Michaela Vaňková položila kyticu červených makov a starosta obce, predsedníčka jednoty dôchodcov i niektorí občania zapálili kahance.

Pietny akt
Pietny akt
Pietny akt
Pietny akt
Pietny akt
Pietny akt
Pietny akt
Pietny akt
Pietny akt
Pietny akt