Pamiatka zosnulých

V podvečer pamiatky zosnulých na Sviatok všetkých svätých 1. novembra 202 sa konala spomienka na všetkých zosnulých. Už tradične vzdávame poctu našim zosnulým a spomíname menovite na tých, ktorí nás opustili v období od novembra minulého roka do novembra roka bežného. Tento krát ich bolo až 17. 

Pamiatka zosnulých
Pamiatka zosnulých
Pamiatka zosnulých
Pamiatka zosnulých
Pamiatka zosnulých
Pamiatka zosnulých
Pamiatka zosnulých
Pamiatka zosnulých
Pamiatka zosnulých
Pamiatka zosnulých