Oslava životného jubilea "100 rokov"

Dňa 20. augusta 2014 sa dožila naša spoluobčianka, pani Štefánia Drúžková krásneho životného jubilea 100 rokov. Pri tejto príležitosti obec pripravila slávnosť, kde jubilantke kultúrnym programom spestrili starobu domáce spevácke skupiny a mladé nádejné speváčky Ema Vaculková a Veronika Stieranková. Celú slávnosť hovorenýn slovom dotvárala Anna Reháková. Po zápise do pamätnej knihy obce prijímala oslávenkyňa gratulácie od riaditeľky školy Mgr. Vaňkovej, kde ako školníčka pôsobila 39 rokov, prítomných zástupcov spoločenských organizácií v obci a ostatných prítomných spoluobčanov. Najstarším gratulantom bol jej brat Florián, ktorý je v obci najstarším mužom, a vo februári sa dožil 94 rokov.

Oslava životného jubilea "100 rokov"
Oslava životného jubilea "100 rokov"
Oslava životného jubilea "100 rokov"
Oslava životného jubilea "100 rokov"
Oslava životného jubilea "100 rokov"
Oslava životného jubilea "100 rokov"
Oslava životného jubilea "100 rokov"
Oslava životného jubilea "100 rokov"
Oslava životného jubilea "100 rokov"
Oslava životného jubilea "100 rokov"
Oslava životného jubilea "100 rokov"
Oslava životného jubilea "100 rokov"
Oslava životného jubilea "100 rokov"
Oslava životného jubilea "100 rokov"
Oslava životného jubilea "100 rokov"