Október mesiac úcty k starším

V nedeľu 23. októbra 2022 usporiadal obecný úrad v kultúrnom dome posedenie pre dôchodcov s kultúrnym programom a občestrvením. V programe vystúpili naši najmenší - deti z materskej školy, Andrejka Straková, mužská spevácka skupina "Uníňané" a dychová hudba "Unínčanka".

Pri tejto príležitosti Jednota dôchodcov v Uníne usporiadala výstavku pod názvom "Šikovné ruky".

Október mesiac úcty k starším
Október mesiac úcty k starším
Október mesiac úcty k starším
Október mesiac úcty k starším
Október mesiac úcty k starším
Október mesiac úcty k starším
Október mesiac úcty k starším
Október mesiac úcty k starším
Október mesiac úcty k starším
Október mesiac úcty k starším
Október mesiac úcty k starším
Október mesiac úcty k starším
Október mesiac úcty k starším
Október mesiac úcty k starším
Október mesiac úcty k starším
Október mesiac úcty k starším
Október mesiac úcty k starším
Október mesiac úcty k starším
Október mesiac úcty k starším
Október mesiac úcty k starším
Október mesiac úcty k starším
Október mesiac úcty k starším
Október mesiac úcty k starším
Október mesiac úcty k starším