Motocyklová sezóna 2012 Róberta Malíka

Sezóna 2012 začala vlastne kompletným repasom a úpravou motora, ďalej polepením a prestriekaním kapotáží motocykla. V motore boli vymenené všetky ložiská, guferá, nová ojničná sada, nová piestna sada a nasadený valec spolu s hlavou, ktoré boli upravené v Taliansku. Pri prvom testovaní sa podarilo valec zadrieť  a vlastne polámať skoro všetky kapotáže, takže sa muselo zasa všetko poopravovať a nastriekať.

     Prvé závody, ktorých som sa zúčastnil boli preteky Alpe Adria, ktoré sa konali 22.04.2012 na okruhu Slovakiaring v Orechovej Potôni, kde som vlastne s narýchlo poskladanou motorkou skončil na 15 mieste. Druhé preteky Alpe Adria sa konali 13.05.2012 na motodrome v Brne, kde som  skončil na 7 mieste . Ďalších  pretekov  Alpe Adria som sa kvôli finančnej náročnosti nezúčastnil.

     Ďalší seriál pretekov, ktorých som sa zúčastnil bol Pohár ČSMS - Troliga Bus Cup – trieda 125 SP. Preteky sa konali 27.04.2012 na okruhu v Brne kde som skončil na 3 mieste, 22.06.2012 na okruhu Slovakiaring , kde som skončil na 4 mieste a posledný pretek bol 08.10.2012 znova na okruhu v Brne kde som skončil na 4 mieste, pričom v celkovom poradí zo všetkých troch závodov som skončil na 3 mieste.

     Ďalší seriál pretekov bol Slovenský Pohár konaný na okruhu Slovakiaring -  trieda 125SP , kde som absolvoval štyri  preteky zo šiestich. V pretekoch 27.05.2012 a  26.06.2012 som skončil na 2 mieste, a v pretekoch 30.08.2012 a 16.09.2012 som skončil na 3 mieste. V celkovom poradí som skončil na 3 mieste.

     Ďalší seriál boli dva preteky Vintage ktoré sa konali na okruhu Slovakiaring –  trieda 125 SP a to 05.07.2012 a 06.10.2012,  kde som v obidvoch pretekoch skončil na 1 mieste.

      Počas sezóny sa mi vyhýbali väčšie technické problémy, mal som dva pády – bez vážnejších zdravotných následkov. Od závodu  k závodu sa mi išlo lepšie a lepšie, k čomu určite pomohli úpravy na motore a taktiež zmena pneumatík na Pirelli, na ktorých sa mi jazdilo veľmi dobre. Začal som sa viac sústrediť na jazdu, neskoršie brzdiť, plynulejšie a rýchlejšie prechádzať zákruty a skôr pridávať plyn. Čím viac jazdím, tým sa cítím na motorke istejšie a som presvedčený , že by som sa mohol ešte určite zlepšiť.

     Na záver by som chcel poďakovať TJ Unín v rámci ktorej sa podarilo cez 2% z daní nazbierať určitý obnos financií z ktorého som mohol hradiť časť nákladov spojených s pretekmi. Taktiež by som chcel poďakovať všetkým ktorí mi akokoľvek pomohli, tým ktorí  poukázali  2% a v neposlednom rade rodine, ktorá mi tento finančne náročný koníček toleruje aj keď väčšina nákladov je uberaná z rodinného rozpočtu.

                                                                                                                                      R. Malík

Motocyklová sezóna 2012 Róberta Malíka
Motocyklová sezóna 2012 Róberta Malíka
Motocyklová sezóna 2012 Róberta Malíka
Motocyklová sezóna 2012 Róberta Malíka
Motocyklová sezóna 2012 Róberta Malíka