MISS Slovensko 2019

V súťaži MISS Slovensko 2019 sa zúčastnila aj naša spoluobčianka Alica Ondrášová, ktorá sa umiestnila ako 1. vicemiss. Za krásnu reprezentáciu obce ju na obecnom úrade privítal a poďakoval jej starosta obce Ján Palkovič a jeho zástupca Ing. Dušan Petráš

MISS Slovensko 2019
MISS Slovensko 2019
MISS Slovensko 2019