Mikulášske poobedie

Už tradičná akcia – Mikulášske poobedie sa v tomto roku konalo 8. decembra  v priestoroch parku pri obecnom úrade, nakoľko priestory kultúrneho domu sú v rekonštrukcii. Počasie bolo na tento decembrový čas úžasné, slniečko svietilo a obohatilo tak sviatočnú atmosféru. Členovia DT klubu, hasiči a športovci postavili priestranný stan, v ktorom jednotlivé spoločenské organizácie v obci, Domov Barborka a rôzni predajcovia ponúkali na predaj svoje výrobky. Hasiči so športovcami navarili a ponúkali chutnú kapustnicu, záhradkári varené víno a poslanci mali na starosti vianočný punč pre deti aj dospelých. Dobrú náladu počas celého poobedia zabezpečila dychová hudba Unínčanka.

Hlavným bodom poobedia bol príchod svätého Mikuláša s anjelom aj čertom, ktorí každému dieťaťu od 1 do 10 rokov z obce po absolvovaní prechodu bránou šťastia a zazvonení hlasitým zvoncom odovzdali balíček sladkostí. Niektoré z detí sv. Mikulášovi zaspievali alebo zarecitovali, čím si vyslúžili aj sladkú odmenu.

Mikulášske poobedie
Mikulášske poobedie
Mikulášske poobedie
Mikulášske poobedie
Mikulášske poobedie
Mikulášske poobedie
Mikulášske poobedie
Mikulášske poobedie
Mikulášske poobedie
Mikulášske poobedie
Mikulášske poobedie
Mikulášske poobedie
Mikulášske poobedie
Mikulášske poobedie