Jesenná prechádzka

Obecný úrad Unín v nedeľu 16. októbra 2022 zorganizoval "Jesennú prechádzku" po unínskom lese spojenú s odborným výkladom o geologickej histórii okolia Unína, kde odborný výklad poskytol RNDr. Pavol Polesňák. Na Zámčisku jeho históriu prítomným ozrejmil Mgr. ThLic. Martin Hoferka Th.D.

Jesenná prechádzka
Jesenná prechádzka
Jesenná prechádzka
Jesenná prechádzka
Jesenná prechádzka
Jesenná prechádzka
Jesenná prechádzka
Jesenná prechádzka
Jesenná prechádzka
Jesenná prechádzka
Jesenná prechádzka
Jesenná prechádzka
Jesenná prechádzka
Jesenná prechádzka
Jesenná prechádzka