Jednota dôchodcov Unín

Spevácky súbor Úsmev dňa 22.5.2010 na celookresnej prehliadke krojových skupín v Borskom Mikuláši.

Členovia Jednoty dôchodcov Unín ako účastníci Petro-Pavlovskej krojovej zábavy v obci.

Účastníci pútnického zájazdu v Skalke pri Trenčíne.

Jaskyňa s Pannou Máriou lurdskou v Skalke pri Trenčíne.

Jednota dôchodcov Unín
Jednota dôchodcov Unín
Jednota dôchodcov Unín
Jednota dôchodcov Unín
Jednota dôchodcov Unín
Jednota dôchodcov Unín
Jednota dôchodcov Unín
Jednota dôchodcov Unín
Jednota dôchodcov Unín
Jednota dôchodcov Unín
Jednota dôchodcov Unín
Jednota dôchodcov Unín