Jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov usporiadala 19. marca 2017 výročnú členskú schôdzu. Pri tejto príležitosti zároveň pripravila veľkonočnú výstavku, na ktorú im svojimi výrobkami prispeli žiaci základnej školy a klienti DSS Barborka.

Jednota dôchodcov
Jednota dôchodcov
Jednota dôchodcov
Jednota dôchodcov
Jednota dôchodcov
Jednota dôchodcov
Jednota dôchodcov