Jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov v Uníne sa v piatok 12. februára 2016 podujala podrápať tohoročné perie. Zišli sa teda v kultúrnom dome a ukázali aj žiakom z miestnej školy, ako sa kedysi drápalo perie v každej domácnosti. Pri drápaní sa pospomínali rôzne príhody a pre deti najzaujímavejšie boli historky o rôznych strašidlách, bosorkách a pod. Podľa toho, koľko mala ktorá gazdiná peria, toľko dní sa drápalo. Posledný deň drapačiek domáca pani vždy pre drapačky vystrojila pint. Tak tomu bolo aj v kultúrnom dome, kde ženy celú akciu uzatvorili pintom a zaspievali si pri tónoch harmunikára p.Jána Petržalu.

Jednota dôchodcov
Jednota dôchodcov
Jednota dôchodcov
Jednota dôchodcov
Jednota dôchodcov
Jednota dôchodcov
Jednota dôchodcov
Jednota dôchodcov
Jednota dôchodcov
Jednota dôchodcov
Jednota dôchodcov
Jednota dôchodcov
Jednota dôchodcov
Jednota dôchodcov