Jasličková pobožnosť

Na druhý sviatok vianočný si pripravila naša mládež peknú jasličkovú pobožnosť. Odmenou im bol hojný počet divákov, ktorý na záver nešetril svojim potleskom. Účinkujúcim sa poďakoval starosta obce Ján Palkovič a vdp. pán Mgr. Tibor Tasáry.

Jasličková pobožnosť
Jasličková pobožnosť
Jasličková pobožnosť
Jasličková pobožnosť
Jasličková pobožnosť
Jasličková pobožnosť
Jasličková pobožnosť
Jasličková pobožnosť
Jasličková pobožnosť
Jasličková pobožnosť
Jasličková pobožnosť
Jasličková pobožnosť
Jasličková pobožnosť