Hody

Letné hodové dni ukončil v pondelok 14. augusta 2017 Hodový futbalový turnaj a Hodová "11". Bolo odmenených 17 najlepších strelcov a cenu útechy získali Agátka a Esterka Hoferkové. Zo 62 strelcov sa umiestnili na popredných miestach: 1. Andrej Sopúšek, 2. Martin Junas, 3. Jakub Šiška, 4. Slavomír Mach, 5. Martin Mlčúch, 6. Branislav Tureček, 7. Peter Rusinko, 8. Lukáš Bilka, 9. Peter Hoferka, 10. Pavol Pecha, 11. Dominik Mihál, 12. David Vach, 13. Mikuláš Mach, 14. Peter Rehák, 15. Tomáš Martinčič, 16. Denis Mihál, 17. Filip Šebesta.

Turnaja sa zúčastnili mužstvá: Cihelňa, Starí páni, Hasiči

Hody
Hody
Hody
Hody
Hody
Hody
Hody
Hody
Hody
Hody
Hody
Hody
Hody
Hody
Hody
Hody
Hody
Hody
Hody