Hodový futbalový turnaj

Obecný úrad v spolupráci s TJ Unín usporiadal dňa 15. 8. 2011 IX. ročník hodového futbalového turnaja neregistrovaných hráčov o "Pohár starostu obce Unín". Zúčastnili sa mužstvá:

1. Nová ulica od zdravotného strediska a veľká strana

2. Dolinka - malá a veľká

3. Malá strana, cihelňa a záhumnie

Rozhodovali Vladimír Bilka a Peter Rusinko

Hodový futbalový turnaj
Hodový futbalový turnaj
Hodový futbalový turnaj
Hodový futbalový turnaj
Hodový futbalový turnaj
Hodový futbalový turnaj