Harmonogram vývozov odpadov v obci Unín

Sklo bude vyvážané podľa potreby.

Zberný dvor je otvorený každú sobotu od 9.00 do 12.00 hod. Tu je možné odložiť elektroodpad, železo, šatstvo, starý olej.

Kontajner na veľkoobjemový odpad bude v obci 2 x za rok a presný termín bude oznámený miestnym rozhlasom a v oznamoch OcÚ na web stránke obce.

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v roku 2021

14. 1. 2021               22. 7. 2021

4. 2. 2021                  12. 8. 2021

25. 2. 2021               2. 9. 2021

18. 3. 2021               23. 9. 2021

8. 4. 2021                  14. 10. 2021

29. 4. 2021               4. 11. 2021

20. 5. 2021               25. 11. 2021

10. 6. 2021               16. 12. 2021

1. 7. 2021

Harmonogram vývozu separovaného odpadu v roku 2021

26. 1. 2021               27. 7. 2021

23. 2. 2021               24. 8. 2021

23. 3. 2021               21. 9. 2021

20. 4. 2021               19. 10. 2021

18. 5. 2021               16. 11. 2021

29. 6. 2021               21. 12. 2021