Harmonogram vývozov odpadov v obci Unín

Sklo bude vyvážané podľa potreby.

Zberný dvor je otvorený každú druhú sobotu od 9.00 do 12.00 hod. Tu je možné odložiť elektroodpad, železo, šatstvo, starý olej a haluzovinu. Zakazuje sa vývoz stavebnej suti.

Kontajner na veľkoobjemový odpad bude v obci 2 x za rok a presný termín bude oznámený miestnym rozhlasom a v oznamoch OcÚ na web stránke obce.

Rozpis vývozov odpadu na rok 2023

Tuhý komunálny odpad                                 Separovaný odpad

 19. 1. 2023                                                     10. 1. 2023

   9. 2. 2023                                                     14. 2. 2023

   2. 3. 2023                                                     21. 3. 2023

 23. 3. 2023                                                     18. 4. 2023

 13. 4. 2023                                                     16. 5. 2023

   4. 5. 2023                                                     13. 6. 2023

 25. 5. 2023                                                     11. 7. 2023

 15. 6. 2023                                                       8. 8. 2023

   6. 7. 2023                                                     19. 9. 2023

 27. 7. 2023                                                    17. 10. 2023

 17. 8. 2023                                                    14. 11. 2023

   7. 9. 2023                                                    12. 12. 2023

 28. 9. 2023

19. 10. 2023

  9. 11. 2023

30. 11. 2023

21. 12. 2023