Fotogalérie

Zimné majstrovstvá Unína v nohejbale

Obec Unín v spolupráci s  TJ Unín usporiadal v dňoch 31. januára 2015 a 1. februára 2015 nohejbalový turnaj pod názvom „Zimné majstrovstvá Unína v nohejbale trojčlenných družstiev“. V telocvični miestnej základnej školy bolo pre účastníkov, nakoľko sa jednalo o časovo náročný projekt, zabezpečené občerstvenie v podobe guláša a  pitného režimu. Od 10 hodiny sa v napínavých súbojoch zišla silná konkurencia a v dvoch skupinách sa stretlo 9 družstiev. V základných skupinách bolo odohratých 32 zápasov a vo finále ďalších 12 zápasov.

Stolnotenisový turnaj

V sobotu 27. decembra 2014 sa konal v telocvični ZŠsMŠ Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce. Hralo sa v štyroch kategóriách - žiaci, ženy, neregistrovaní hráči od 15 do 50 rokov a registrovaní hráči.

Žiaci: 1. Štefan Vach, 2. David Vach, 3. Miroslav Míšaný

Ženy: 1. Adriána Martišiaková

Neregistrovaní: 1. Peter Rehák, 2. Miroslav Míšaný, 3. Slavomír Mach

Registrovaní: 1. Bc. Martin Krempa, 2. Vladimír Malík, 3. Ivan Bucha

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

V piatok 12. decembra 2014 sa konalo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, kde prevzali z rúk predsedníčky volebnej komisie Bc. Jany Žilínkovej osvedčenie o zvolení poslanci a starosta obce.

JD

Členky JD a DÚ Unín reprezentovali svoje organizácie a obce na akcii "Sladká nedeľa..." dňa 30. 11. 2014 v Gbeloch.

Mesiac úcty k starším

Obecný úrad v nedeľu 26. októbra 2014 usporiadal pre seniorov spoločné posedenie, na ktorom sa v kultúrnom programe predstavil mužský spevácky súbor "Kúcané", dievčatá zo základnej školy zarecitovali a heligonkári z Holíča zahrali prítomným na počúvanie aj do tanca.

JD - Výstava úžitkového lisovaného skla

Jednota dôchodcov usporiadala v nedeľu 26. októbra 2014 výstavku lisovaného úžitkového skla.

JD

Jednota dôchodcov sa dňa 11. 11. 2014 zúčastnila pietneho aktu pri pomníku padlých

JD

Spevácky súbor JD Unín  "Úsmev" sa dňa 11. 10. 2014 zúčastnil Rigionálnej prehliadky speváckych súborov

JD

Jednota dôchodcov poriadala dňa 3. 9. 2014 zájazd na Turzovku a 16. 9. 2014 na púť seniorov do Šaštína.

Oslava životného jubilea "100 rokov"

Dňa 20. augusta 2014 sa dožila naša spoluobčianka, pani Štefánia Drúžková krásneho životného jubilea 100 rokov. Pri tejto príležitosti obec pripravila slávnosť, kde jubilantke kultúrnym programom spestrili starobu domáce spevácke skupiny a mladé nádejné speváčky Ema Vaculková a Veronika Stieranková. Celú slávnosť hovorenýn slovom dotvárala Anna Reháková. Po zápise do pamätnej knihy obce prijímala oslávenkyňa gratulácie od riaditeľky školy Mgr. Vaňkovej, kde ako školníčka pôsobila 39 rokov, prítomných zástupcov spoločenských organizácií v obci a ostatných prítomných spoluobčanov.