Fotogalérie

Deň matiek 2016

Najkrajšie pozdravy našich detí pre svoje mamy, staré mamy a babky odzneli v nedeľu 8. mája 2016 v kultúrnom programe pri príležitosti Dňa matiek. Predstavili sa deti z miestnej materskej a základnej školy. Svojim krátkym príhovorom privítal a pozdravil všetky mamy starosta obce Ján Palkovič,

DHZ Unín

V stredu 4. mája 2016, na sviatok sv. Floriána, bola sv. omša obetovaná za všetkých žijúcich a zomrelých hasičov v našej obci. Pri tejto príležitosti bola vysvätená a požehnaná nová hasičská technika a obnovený pomník padlých. Slávnosť spestrili naši mladí hudobníci Peter a Martin Hrnčiríkovci so svojím starým otcom Ľubošom Hrnčiríkom.

DHZ Unín

V sobotu 30. apríla 2016 sa členovia DHZ Unín zúčastnili púte hasičov na Hostýne. Hostýn je kopec v Hostýnskych vrchoch, na ktorom sa nachádza významné mariánske pútnické miesto. Komplex zahŕňa baziliku Nanebovzatia Panny Márie, ubytovne pre pútnikov, krížovú cestu Dušana Jurkoviča, veternú elektráreň a vyhliadkovú vežu.

Jednota dôchodcov

Počas Výročnej schôdze Základnej organizácie jednoty dôchodcov v Uníne dňa 20. 3. 2016 usporiadali aj výstavku pod názvom "Ako nám čas plynie"

Jednota dôchodcov

V nedeľu 20. marca 2016 Jednota dôchodcov v Uníne bilancovala na svojej výročnej členskej schôdzi.

Protipovodňový vozík

Starosta obce Ján Palkovič prevzal dňa 26. februára 2016 za účasti predsedu DHZ Unín Vladimíra Tokoša a členov výboru Roberta Straku, Pavla Vlka a Radovana Straku v Trnave pre obec protipovodňový vozík venovaný Ministerstvom vnúta SR. Protipovodňový vozík im slávnostne odovzdal štátny tajomník MV SR Ing. Marián Saloň.

Uvítanie detí narodených v r. 2015

Obecný úrad v Uníne pozval rodičov detí narodených v roku 2015 v sobotu 30. januára 2016 do obradnej siene, aby mohol do života uvítať ich ratolesti. Po krátkom kultúrnom programe, zápise rodičov do pamätnej knihy obce a slávnostnom prípitku starosta obce Ján Palkovič a zástupca starostu Ing. Dušan Petráš popriali všetkým veľa pevného zdravia. Deťom priali, aby mali vytvorený šťastný domov, v ktorom sa budú cítiť dobre, boli obklopené láskou a starostlivosťou a z tohto citového zázemia mohli čerpať po celý život.

Jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov v Uníne sa v piatok 12. februára 2016 podujala podrápať tohoročné perie. Zišli sa teda v kultúrnom dome a ukázali aj žiakom z miestnej školy, ako sa kedysi drápalo perie v každej domácnosti. Pri drápaní sa pospomínali rôzne príhody a pre deti najzaujímavejšie boli historky o rôznych strašidlách, bosorkách a pod. Podľa toho, koľko mala ktorá gazdiná peria, toľko dní sa drápalo. Posledný deň drapačiek domáca pani vždy pre drapačky vystrojila pint.

Detský maškarný ples

V nedeľu 24. januára 2016 usporiadal Slovenský zväz chovateľov v Uníne tradičný maškarný ples pre deti. V kultúrnom dome sa pred 14.00 hod. začali schádzať princezné, víly, kovboji, zvieratká všetkých druhov a rôzne iné masky, aby pri tónoch hudby predviedli svoje tanečné kreácie. Organizátori zabezpečili bohatú tombolu a občerstvenie. Deti mali možnosť vyšantiť sa.