Fotogalérie

Pietny akt

V nedeľu 1. novembra 2015 na Sviatok všetkých svätých Obecný úrad Unín a Rímskokatolícky farský úrad Unín usporiadali na miestnom cintoríne "Pietny akt k pamiatke zosnulých".

Úcta k starším

Jednota dôchodcov usporiadala pre svojich členov posedenie pri príležitosti mesiaca október "Úcta k starším"

Jednota dôchodcov

V nedeľu 11. októbra 2015 Jednota dôchodcov v Uníne pripravila výstavku pod názvom "Plody našich záhrad", ktorá bolo popri kultúrnom programe pri príležitosti "Úcty k starším" pekným spestrením nedeľného popoludnia.

Letné majstrovstvá Unína v nohejbale trojčlenných družstiev

V utorok 1. septembra 2015 sa uskutočnili Letné majstrovstvá Unína v nohejbale 3-členných družstiev.

Za hviezdami na kozách

Obec Unín usporiadala v sobotu 8. augusta 2015 nočné pozorovanie oblohy a hviezd nad obcou na hone "Kozy". Odborný výklad a sprievod nočnou oblohou poskytol Ivo Míček, predseda Spoločnosti pre medziplanetárnu hmotu.

Súťaž v kopaní pokutových kopov

V sobotu 18. júla 2015 sa na ihrisku TJ Unín konalo družobné stretnutie s TJ Slavoj Moravany. Pri tejto príležitosti obec usporiadala v prestávke medzi zápasmi starých pánov a A-mužstiev súťaž v kopaní pokutových kopov. Do súťaže sa prihlásilo 57 strelcov, striedali sa 3 brankári. V kategórii do 15 rokov boli prihlásení len 6 strelci.

Najúspešnejší žiaci: Dominik Mihál, Miroslav Míšaný, David Vach

Prví traja dospelí: Branislav Tureček, Martin Brabec, Milan Hoferka

Rozprávkový pochod

Obecný úrad a spoločenské organizácie v obci v spolupráci pripravili pre naše deti v sobotu 30. mája rozprávkový pochod.

70. výročie oslobodenia obce Unín

Pri príležitosti osláv 70. výročia oslobodenia obce sa konala dňa 9. 4. 2015 slávnostná akadémia v kultúrnom dome. Po nej bolo slávnostné kladenie vencov k pomníku pred obecným úradom za účasti hudby Ministerstva obrany SR.

Výročná schôdza Jednoty dôchodcov Slovenska

Pri príležitosti výročnej členskej schôdze Jednoty dôchodcov Slovenska v Uníne pripravili členovia v spolupráci s miestnou ZŠsMŠ  v nedeľu 22. marca 2015 výstavku pod názvom "Viera v našich domovoch".