Fotogalérie

"S čertama neni žádná sranda"

Centrum voľného času Dubovce a miestny divadelný spolok Dubovce odohrali v nedeľu 13. decembra 2015 v Kultúrnom dome Unín divadelné predstavenie známej rozprávky "S čerty nejsou žerty" pod názvom "S čertama neni žádná sranda".

Divadlo malo veľký úspech hlavne u tých najmenších divákov. Herci, prevažde deti, predviedli pekné herecké výkony.

Adventné mikulášske poobedie

V nedeľu 6. decembra 2015 sa v Kultúrnom dome Unín konalo Adventné mikulášske poobedie. Návštevníkov uvítala už pred kultúrnym domom svojími tónmi dychová hudba Unínčanka. Ochotnícke divadlo z Borského Mikuláša pre deti pripravilo "Zimnú rozprávanku". Potom do víru disko tanca vyzvala všetky deti Peťka. Svojou návštevou poctil všetky deti sv. Mikuláš v sprievode anjela a čertíka a deťom odovzdal balíček sladkostí.

Sladká nedzela

V nedeľu 29. novembra 2015 členky Jednoty dôchodcov a Únie žien reprezentovali svoje organizácie a obec na akcii "Sladká nedzela" v Gbeloch.

Pietny akt

Jednota dôchodcov Unín a Obecný úrad Unín dňa 11. 11. 2015 o 11.11 hod. pri pomníku padlých usporiadali pietny akt. Zúčastnili sa občania obce, žiaci zo základnej školy a klienti Zariadenia Barborka. Predsedníčka jednoty dôchodcov, p. Štefana Jurigová privítala prítomných a predniesla krátky príhovor. Svojim príhovorom občanov pozdravil aj starosta obce Ján Palkovič, ktorý ozrejmil prítomným prečo sa táto slávnosť koná a kde má svoje korene. Kristína Danielová predniesla pri tejto príležitosti báseň.

Pietny akt

V nedeľu 1. novembra 2015 na Sviatok všetkých svätých Obecný úrad Unín a Rímskokatolícky farský úrad Unín usporiadali na miestnom cintoríne "Pietny akt k pamiatke zosnulých".

Úcta k starším

Jednota dôchodcov usporiadala pre svojich členov posedenie pri príležitosti mesiaca október "Úcta k starším"

Jednota dôchodcov

V nedeľu 11. októbra 2015 Jednota dôchodcov v Uníne pripravila výstavku pod názvom "Plody našich záhrad", ktorá bolo popri kultúrnom programe pri príležitosti "Úcty k starším" pekným spestrením nedeľného popoludnia.

Letné majstrovstvá Unína v nohejbale trojčlenných družstiev

V utorok 1. septembra 2015 sa uskutočnili Letné majstrovstvá Unína v nohejbale 3-členných družstiev.

Za hviezdami na kozách

Obec Unín usporiadala v sobotu 8. augusta 2015 nočné pozorovanie oblohy a hviezd nad obcou na hone "Kozy". Odborný výklad a sprievod nočnou oblohou poskytol Ivo Míček, predseda Spoločnosti pre medziplanetárnu hmotu.