Fotogalérie

Jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov a Únia žien z Unína sa zúčastnili akcie "Sladká nedzela na Záhorí", ktorá sa konala v nedeľu 27. novembra 2016 v Gbeloch.

Jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov a Únia žien v Uníne sa v sobotu 12. novembra 2016 zúčastnili na predajnej akcii zákuskov na Martinskom jarmoku v Holíči.

Jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov a Obecný úrad Unín usporiadali dňa 11. novembra 2016 o 11.00 hod. pri pomníku padlých spomienkovú slávnosť pri príležitosti "Medzinárodného dňa vojnových veteránov".

Poďakovanie

Starosta obce prijal dňa 11. novembra 2016 na Obecnom úrade Unín slečnu Alicu Ondrášovú, ktorá reprezentovala Dobrovoľný hasičský zbor Unín a Obec Unín v súťaži MISS Hasička Českej a Slovenskej republiky 2016, kde zvíťazila. Gratulujeme a prajeme veľa zdravia a ešte veľa takýchto úspechov.

Pietny akt

Obecný úrad Unín a Rímskokatolícky farský úrad Unín v utorok 1. novembra 2016 na miestnom cintoríne usporiadali pietny akt k pamiatke zosnulých. Za posledných 12 mesiacov nás opustilo 14 spoluobčanov, za ktorých ich rodinní príslušníci zapálili na pamiatku sviecu pri kríži pri vstupe na miestny cintorín. Boli to: Pavol Bilovský, Pavlína Bartalová, Mária Vlková, Štefan Daniel, Cecília Vrbická, Mária Mikulová, Ján Míšaný, Kamila Vávrová, Jaroslav Kříž, Florián Mihál, Ferdinand Vlk, Vladimír Pukančík, Stanislav Rázik a Anastázia Dermeková.

Hasičské cvičenie

27. októbra 2016 sa uskutočnilo na vyhliadkovej veži "Lipky" taktické cvičenie Hasičského a záchranného zboru Holíč pod názvom "Vyhliadková veža Unín" zamerané na záchranu zraneného pomocou lezeckej techniky.

Jednota dôchodcov

Spevácka skupina "Úsmev" pod záštitou Jednoty dôchodcov v Uníne sa dňa 8. 10. 2016 zúčastnila Prehliadky seniorských speváckych súborov v Gbeloch.

Posedenie dôchodcov

V nedeľu 2. októbra 2016 sa zišli dôchodcovia z Unína na spoločnom posedení pri príležitosti "Október - mesiac úcty k starším".

Jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov v Uníne pripravila v nedeľu 2. októbra 2016 výstavku umeleckej fotografie miestneho rodáka Ladislava Matušovicha pod názvom "Z môjho fotoalbumu". Výstavku otvoril starosta obce Ján Palkovič a Ema Vaculková hosťom zaspievala starodávnu unínsku pieseň "V Uníne scú vínko píci". Za rodinu  Matušovichových privítal hostí syn fotografa, PhDr. Ladislav Matušovich, ktorý oboznámil prítomných so životom a umeleckými úspechmi svojho otca.

Jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov v Uníne usporiadala 27. septembra 2016 zájazd na Červený kameň a na husacie hody do Slovenského Grobu.