Fotogalérie

Protipovodňový vozík

Starosta obce Ján Palkovič prevzal dňa 26. februára 2016 za účasti predsedu DHZ Unín Vladimíra Tokoša a členov výboru Roberta Straku, Pavla Vlka a Radovana Straku v Trnave pre obec protipovodňový vozík venovaný Ministerstvom vnúta SR. Protipovodňový vozík im slávnostne odovzdal štátny tajomník MV SR Ing. Marián Saloň.

Uvítanie detí narodených v r. 2015

Obecný úrad v Uníne pozval rodičov detí narodených v roku 2015 v sobotu 30. januára 2016 do obradnej siene, aby mohol do života uvítať ich ratolesti. Po krátkom kultúrnom programe, zápise rodičov do pamätnej knihy obce a slávnostnom prípitku starosta obce Ján Palkovič a zástupca starostu Ing. Dušan Petráš popriali všetkým veľa pevného zdravia. Deťom priali, aby mali vytvorený šťastný domov, v ktorom sa budú cítiť dobre, boli obklopené láskou a starostlivosťou a z tohto citového zázemia mohli čerpať po celý život.

Jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov v Uníne sa v piatok 12. februára 2016 podujala podrápať tohoročné perie. Zišli sa teda v kultúrnom dome a ukázali aj žiakom z miestnej školy, ako sa kedysi drápalo perie v každej domácnosti. Pri drápaní sa pospomínali rôzne príhody a pre deti najzaujímavejšie boli historky o rôznych strašidlách, bosorkách a pod. Podľa toho, koľko mala ktorá gazdiná peria, toľko dní sa drápalo. Posledný deň drapačiek domáca pani vždy pre drapačky vystrojila pint.

Detský maškarný ples

V nedeľu 24. januára 2016 usporiadal Slovenský zväz chovateľov v Uníne tradičný maškarný ples pre deti. V kultúrnom dome sa pred 14.00 hod. začali schádzať princezné, víly, kovboji, zvieratká všetkých druhov a rôzne iné masky, aby pri tónoch hudby predviedli svoje tanečné kreácie. Organizátori zabezpečili bohatú tombolu a občerstvenie. Deti mali možnosť vyšantiť sa.

Zimný nohejbalový turnaj

Dňa 9. 1. 2016 sa v telocvični konal ďalší ročník zimného nohejbalového turnaja. Za účasti siedmych  družstiev  po celodennom maratóne zápasov  skončilo na treťom mieste družstvo Nohejbal team Unín. Cenu za druhé miesto si odnieslo družstvo Mariňáci. Víťazom turnaja a cenu za prvé miesto si od starostu obce prevzalo družstvo Legionárov. Najužitočnejším hráčom turnaja bol vyhlásený Pavol Šebesta.

Vianočný stolnotenisový turnaj

V nedeľu 27. decembra 2015 sa v telocvični základnej školy uskutočnil už 16. vianočný stolnotenisový turnaj "O pohár starostu obce". V štyroch kategóriách systémom „každý s každým“ bolo odohratých  66 zápasov.

V kategórii detí na prvom mieste skončil Štefan Vach ml., na druhom David Vach a na treťom mieste skončil Marek Rehák.

V kategórii nad 50 rokov sa víťazom stal Štefan Vach, na druhom mieste sa umiestnil Miroslav Jakubáč a na treťom Štefan Andel.

"S čertama neni žádná sranda"

Centrum voľného času Dubovce a miestny divadelný spolok Dubovce odohrali v nedeľu 13. decembra 2015 v Kultúrnom dome Unín divadelné predstavenie známej rozprávky "S čerty nejsou žerty" pod názvom "S čertama neni žádná sranda".

Divadlo malo veľký úspech hlavne u tých najmenších divákov. Herci, prevažde deti, predviedli pekné herecké výkony.

Adventné mikulášske poobedie

V nedeľu 6. decembra 2015 sa v Kultúrnom dome Unín konalo Adventné mikulášske poobedie. Návštevníkov uvítala už pred kultúrnym domom svojími tónmi dychová hudba Unínčanka. Ochotnícke divadlo z Borského Mikuláša pre deti pripravilo "Zimnú rozprávanku". Potom do víru disko tanca vyzvala všetky deti Peťka. Svojou návštevou poctil všetky deti sv. Mikuláš v sprievode anjela a čertíka a deťom odovzdal balíček sladkostí.

Sladká nedzela

V nedeľu 29. novembra 2015 členky Jednoty dôchodcov a Únie žien reprezentovali svoje organizácie a obec na akcii "Sladká nedzela" v Gbeloch.

Pietny akt

Jednota dôchodcov Unín a Obecný úrad Unín dňa 11. 11. 2015 o 11.11 hod. pri pomníku padlých usporiadali pietny akt. Zúčastnili sa občania obce, žiaci zo základnej školy a klienti Zariadenia Barborka. Predsedníčka jednoty dôchodcov, p. Štefana Jurigová privítala prítomných a predniesla krátky príhovor. Svojim príhovorom občanov pozdravil aj starosta obce Ján Palkovič, ktorý ozrejmil prítomným prečo sa táto slávnosť koná a kde má svoje korene. Kristína Danielová predniesla pri tejto príležitosti báseň.