Fotogalérie

Jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov usporiadala 19. marca 2017 výročnú členskú schôdzu. Pri tejto príležitosti zároveň pripravila veľkonočnú výstavku, na ktorú im svojimi výrobkami prispeli žiaci základnej školy a klienti DSS Barborka.

Jednota dôchodcov

Členky Jednoty dôchodcov v Uníne brigádovali 28. 3. 2017 - jarné upratovanie v okolí jaskynky lurdskej Panny Márie.

Uvítanie detí ročníka 2016

V sobotu 18. februára 2017 v obradnej sieni Obecného úradu v Uníne zástupca starostu obce Ing. Dušan Petráš uvítal do života deti narodené v obci v roku 2016. Bolo to 8 chlapcov: Martin Štetina, Stanislav Havel, David Rajčák, Filip Hoferka, Tomáš Šrámek, Michal Jureňa, Branislav Chrenka a Peter Dvorský.

Dobrá novina

Na sviatok Troch kráľov 6. januára 2017 v rámci „Dobrej noviny“ navštívili zapísané rodiny koledníci Alica Glogovská, Ema Vaculková, Adriana Straková, Adrianka Lukáčová, Lianka Pechová, Karinka Husárová, Sárka Chocholáčková, Katka Petrášová a Samko Cvečka.

Kolendíci dúfajú, že svojou návštevou všetkých potešili a spríjemnili sviatočné trojkráľové poobedie, čím  prispeli k slávnostnému ukončeniu vianočných sviatkov.

Nohejbalový turnaj

V piatok 6. januára 2017 sa konal v telocvični základnej školy nohejbalový turnaj.

Jasličková pobožnosť

Na druhý sviatok vianočný si pripravila naša mládež peknú jasličkovú pobožnosť. Odmenou im bol hojný počet divákov, ktorý na záver nešetril svojim potleskom. Účinkujúcim sa poďakoval starosta obce Ján Palkovič a vdp. pán Mgr. Tibor Tasáry.

Televízia JOJ

v štvrtok 8. decembra 2016 do našej obce zavítala televízia JOJ. Okrem iného sa jej predstavili aj naše mladé speváčky v unínskych krojoch.

Drapačky 2016

Jednota dôchodcov v Uníne usporiadala dňa 8. decembra 2016 drapanie peria v kultúrnom dome. Krátku reportáž z drapačiek urobila i televízia JOJ.

Koncert ZUŠ Holíč

V stredu 7. decembra 2016 sa predstavili v kultúrnom dome naše talenty - deti, ktoré navštevujú Ľudovú školu umenia Holíč.

Mikulášske poobedie

Obecný úrad a spoločenské organizácie v Uníne usporiadali v nedeľu 4. decembra 2016 Mikulášske poobedie.