Fotogalérie

Jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov v Uníne usporiadala 5. júla 2017 zájazd na "Rízkobrání" k Osičkom do Lanžhota.

Koncert ZUŠ Holíč

Kultúrny dom v Uníne sa v utorok 6. júna 2017 zaplnil našimi mladými talentami - hudobníkmi, spevákmi, tanečníkmi a výstavkou svojich prác sa predstavili i výtvarníci, ktorí navštevujú ZUŠ Holíč. Pekný kultúrny program potešil všetkých prítomných, ktorých bolo tento krát naozaj veľa. Spokojní odchádzali účinkujúci, učitelia aj diváci.

Rozprávkový pochod

Obecný úrad a spoločenské organizácie v obci dňa 3. júna 2017 pripravili pre deti Rozprávkový pochod.

Jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov v Uníne usporiadala dňa 6. apríla 2017 zájazd do Trenčína.

Jednota dôchodcov

Z výročnej členskej schôdze pri príležitosti 20. výročia založenia Jednoty dôchodcov v Uníne.

Jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov usporiadala 19. marca 2017 výročnú členskú schôdzu. Pri tejto príležitosti zároveň pripravila veľkonočnú výstavku, na ktorú im svojimi výrobkami prispeli žiaci základnej školy a klienti DSS Barborka.

Jednota dôchodcov

Členky Jednoty dôchodcov v Uníne brigádovali 28. 3. 2017 - jarné upratovanie v okolí jaskynky lurdskej Panny Márie.

Uvítanie detí ročníka 2016

V sobotu 18. februára 2017 v obradnej sieni Obecného úradu v Uníne zástupca starostu obce Ing. Dušan Petráš uvítal do života deti narodené v obci v roku 2016. Bolo to 8 chlapcov: Martin Štetina, Stanislav Havel, David Rajčák, Filip Hoferka, Tomáš Šrámek, Michal Jureňa, Branislav Chrenka a Peter Dvorský.

Dobrá novina

Na sviatok Troch kráľov 6. januára 2017 v rámci „Dobrej noviny“ navštívili zapísané rodiny koledníci Alica Glogovská, Ema Vaculková, Adriana Straková, Adrianka Lukáčová, Lianka Pechová, Karinka Husárová, Sárka Chocholáčková, Katka Petrášová a Samko Cvečka.

Kolendíci dúfajú, že svojou návštevou všetkých potešili a spríjemnili sviatočné trojkráľové poobedie, čím  prispeli k slávnostnému ukončeniu vianočných sviatkov.

Nohejbalový turnaj

V piatok 6. januára 2017 sa konal v telocvični základnej školy nohejbalový turnaj.