Fotogalérie

Pietna spomienka

Jednota dôchodcov v Uníne a Obecný úrad Unín usporiadali pietnu spomienku z príležitosti Dňa padlých veteránov.

Jednota dôchodcov

V sobotu 7. októbra 2017 sa spevácky súbor Úsmev zúčastnil Prehliadky speváckych seniorských súborov v Gbeloch.

Október - mesiac úcty k starším

V nedeľu 22. októbra 2017 Jednota dôchodcov Unín usporiadala výstavku "Sviečky a svietniky" a posedenie pre dôchodcov.

Pietny akt k pamiatke zosnulých

V stredu 1. novembra 2017 na sviatok Všetkých svätých sa o 14.00 hod. konal na miestnom cintoríne Pietny akt k pamiatke zosnulých, pri ktorom boli zároveň požehnané obnovené kríže na cintoríne.

Hody

Letné hodové dni ukončil v pondelok 14. augusta 2017 Hodový futbalový turnaj a Hodová "11". Bolo odmenených 17 najlepších strelcov a cenu útechy získali Agátka a Esterka Hoferkové. Zo 62 strelcov sa umiestnili na popredných miestach: 1. Andrej Sopúšek, 2. Martin Junas, 3. Jakub Šiška, 4. Slavomír Mach, 5. Martin Mlčúch, 6. Branislav Tureček, 7. Peter Rusinko, 8. Lukáš Bilka, 9. Peter Hoferka, 10. Pavol Pecha, 11. Dominik Mihál, 12. David Vach, 13. Mikuláš Mach, 14. Peter Rehák, 15. Tomáš Martinčič, 16. Denis Mihál, 17. Filip Šebesta.

Jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov v Uníne usporiadala 5. júla 2017 zájazd na "Rízkobrání" k Osičkom do Lanžhota.

Koncert ZUŠ Holíč

Kultúrny dom v Uníne sa v utorok 6. júna 2017 zaplnil našimi mladými talentami - hudobníkmi, spevákmi, tanečníkmi a výstavkou svojich prác sa predstavili i výtvarníci, ktorí navštevujú ZUŠ Holíč. Pekný kultúrny program potešil všetkých prítomných, ktorých bolo tento krát naozaj veľa. Spokojní odchádzali účinkujúci, učitelia aj diváci.

Rozprávkový pochod

Obecný úrad a spoločenské organizácie v obci dňa 3. júna 2017 pripravili pre deti Rozprávkový pochod.

Jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov v Uníne usporiadala dňa 6. apríla 2017 zájazd do Trenčína.

Jednota dôchodcov

Z výročnej členskej schôdze pri príležitosti 20. výročia založenia Jednoty dôchodcov v Uníne.