Fotogalérie

Vianočný stolnotenisový turnaj

Rada školy a kultúrna komisia pri obecnom úrade usporiadali dňa 23. decembra 2017 v telocvični základnej školy vianočný stolnotenisový turnaj.

Jasličková pobožnosť

Vo Farskom kostole sv. Martina v Uníne sa 26.decembra 2017 konala jasličková pobožnosť. Program s deťmi z Unína a Radimova nacvičila Katka Petrášová a svojim spevom ho obohatila aj Veronika Stieranková.

Koncert

Ľudová škola umenia v Holíči v utorok 12. decembra 2017 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome Unín uskutočnila Vianočný koncert spojený s výstavou výtvarného odboru.

Adventná dedina

V nedeľu 10. decembra 2017 usporiadal obecný úrad a spoločenské organizácie v obci v kultúrnom dome "Adventnú dedinu". Akciu zahájila privítaním hostí dychová hudba Unínčanka. V kultúrnom programe sa predstavili manželia Osičkovi s cimbálom. Vo vedľajších priestoroch kultúrneho domu sa ponúkala zelnačka, zákusky, káva, varené víno, punč a iné dobroty ako i rôzny tovar s vianočnou tematikou a darčeky.

Jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov a Únia žien v Uníne sa zúčastnili predajnej výstavy zákuskov v Holíči 11. novembra 2017 a 26. novembra 2017 sa zúčastnili podobnej akcie v Gbeloch.

Pietna spomienka

Jednota dôchodcov v Uníne a Obecný úrad Unín usporiadali pietnu spomienku z príležitosti Dňa padlých veteránov.

Jednota dôchodcov

V sobotu 7. októbra 2017 sa spevácky súbor Úsmev zúčastnil Prehliadky speváckych seniorských súborov v Gbeloch.

Október - mesiac úcty k starším

V nedeľu 22. októbra 2017 Jednota dôchodcov Unín usporiadala výstavku "Sviečky a svietniky" a posedenie pre dôchodcov.

Pietny akt k pamiatke zosnulých

V stredu 1. novembra 2017 na sviatok Všetkých svätých sa o 14.00 hod. konal na miestnom cintoríne Pietny akt k pamiatke zosnulých, pri ktorom boli zároveň požehnané obnovené kríže na cintoríne.

Hody

Letné hodové dni ukončil v pondelok 14. augusta 2017 Hodový futbalový turnaj a Hodová "11". Bolo odmenených 17 najlepších strelcov a cenu útechy získali Agátka a Esterka Hoferkové. Zo 62 strelcov sa umiestnili na popredných miestach: 1. Andrej Sopúšek, 2. Martin Junas, 3. Jakub Šiška, 4. Slavomír Mach, 5. Martin Mlčúch, 6. Branislav Tureček, 7. Peter Rusinko, 8. Lukáš Bilka, 9. Peter Hoferka, 10. Pavol Pecha, 11. Dominik Mihál, 12. David Vach, 13. Mikuláš Mach, 14. Peter Rehák, 15. Tomáš Martinčič, 16. Denis Mihál, 17. Filip Šebesta.