Fotogalérie

Jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov v Uníne zorganizovala dňa 14. apríla 2018 v zasadačke kultúrneho domu prednášku s MUDr. Petríkom - ortopédom.

Jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov v Uníne usporiadala dňa 13. februára 2018 výročnú členskú schôdzu v kultúrnom dome s kultúrnym programom.

Fašiangová zábava s pochovávaním basy

Unínski mládenci v sobotu 10. februára 2018 ukončili fašiangové obdobie s fašiangovým sprievodom po obci a pochovaním basy.

Uvítanie detí narodených v roku 2017

V sobotu 27. januára 2018 privítal v obradnej sieni Obecného úradu v Uníne starosta obce Ján Palkovič deti narodené v našej obci v roku 2017.

Zimné majstrovstvá Unína v nohejbale

Kultúrna komisia pri obecnom úrade usporiadala dňa 30. decembra 2017 v telocvični základnej školy Zimné majstrovstvá Unína v nohejbale trojčlenných družstiev.

Vianočný stolnotenisový turnaj

Rada školy a kultúrna komisia pri obecnom úrade usporiadali dňa 23. decembra 2017 v telocvični základnej školy vianočný stolnotenisový turnaj.

Jasličková pobožnosť

Vo Farskom kostole sv. Martina v Uníne sa 26.decembra 2017 konala jasličková pobožnosť. Program s deťmi z Unína a Radimova nacvičila Katka Petrášová a svojim spevom ho obohatila aj Veronika Stieranková.

Koncert

Ľudová škola umenia v Holíči v utorok 12. decembra 2017 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome Unín uskutočnila Vianočný koncert spojený s výstavou výtvarného odboru.

Adventná dedina

V nedeľu 10. decembra 2017 usporiadal obecný úrad a spoločenské organizácie v obci v kultúrnom dome "Adventnú dedinu". Akciu zahájila privítaním hostí dychová hudba Unínčanka. V kultúrnom programe sa predstavili manželia Osičkovi s cimbálom. Vo vedľajších priestoroch kultúrneho domu sa ponúkala zelnačka, zákusky, káva, varené víno, punč a iné dobroty ako i rôzny tovar s vianočnou tematikou a darčeky.

Jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov a Únia žien v Uníne sa zúčastnili predajnej výstavy zákuskov v Holíči 11. novembra 2017 a 26. novembra 2017 sa zúčastnili podobnej akcie v Gbeloch.