Fotogalérie

Červené maky

Dňa 9. novembra 2018 o 11.11 hod. sa uskutočnila pri pomníku padlých spomienka na padlých v svetových vojnách krátkym programom a položením kytice červených makov. Zúčastnili sa členovia Jednoty dôchodcov, žiaci miestnej školy, zo sociálneho zariadenia Barborka a ostatní občania. Akciu zahájila príhovorom p. Štefana Jurigová, predsedníčka Jednoty dôchodcov. Liana Pechová zarecitovala a starosta obce svojim príhovorom celú akciu ukončil.

Odhalenie pamätnej dosky

Obecný úrad Unín, Rímskokatolícky farský úrad Unín a Rodinné spoločenstvo z Bratislavy si dňa 30. októbra 2018 uctili unínskeho rodáka, Don Andreja Dermeka odhalením pamätnej dosky na kaplnke sv. Barbory.

Pietny akt k pamiatke zosnulých

Na sviatok Všetkých svätých sa na miestnom cintoríne konal "Pietny akt k pamiatke zosnulých"

Posedenie dôchodcov

Obecný úrad Unín usporiadal dňa 28. 10. 2018 v kultúrnom dome posedenie pre dôchodcov. V programe sa predstavil mužský spevácky zbor Kúcané.

Turistické značky a smerníky

Inštalovanie turistickej značky a smerníkov

K turistickému pochodu „Senická mašírovka“ bola na kopci Borovištia inštalovaná turistická značka so smerníkmi. Zároveň bolo vykonané turistické značenie „zelenou značkou“ na Zámčisko a do Smrdák.

Jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov v Uníne zorganizovala dňa 14. apríla 2018 v zasadačke kultúrneho domu prednášku s MUDr. Petríkom - ortopédom.

Jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov v Uníne usporiadala dňa 13. februára 2018 výročnú členskú schôdzu v kultúrnom dome s kultúrnym programom.

Fašiangová zábava s pochovávaním basy

Unínski mládenci v sobotu 10. februára 2018 ukončili fašiangové obdobie s fašiangovým sprievodom po obci a pochovaním basy.

Uvítanie detí narodených v roku 2017

V sobotu 27. januára 2018 privítal v obradnej sieni Obecného úradu v Uníne starosta obce Ján Palkovič deti narodené v našej obci v roku 2017.

Zimné majstrovstvá Unína v nohejbale

Kultúrna komisia pri obecnom úrade usporiadala dňa 30. decembra 2017 v telocvični základnej školy Zimné majstrovstvá Unína v nohejbale trojčlenných družstiev.