Fotogalérie

Posedenie dôchodcov

Obecný úrad Unín usporiadal dňa 28. 10. 2018 v kultúrnom dome posedenie pre dôchodcov. V programe sa predstavil mužský spevácky zbor Kúcané.

Turistické značky a smerníky

Inštalovanie turistickej značky a smerníkov

K turistickému pochodu „Senická mašírovka“ bola na kopci Borovištia inštalovaná turistická značka so smerníkmi. Zároveň bolo vykonané turistické značenie „zelenou značkou“ na Zámčisko a do Smrdák.

Jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov v Uníne zorganizovala dňa 14. apríla 2018 v zasadačke kultúrneho domu prednášku s MUDr. Petríkom - ortopédom.

Jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov v Uníne usporiadala dňa 13. februára 2018 výročnú členskú schôdzu v kultúrnom dome s kultúrnym programom.

Fašiangová zábava s pochovávaním basy

Unínski mládenci v sobotu 10. februára 2018 ukončili fašiangové obdobie s fašiangovým sprievodom po obci a pochovaním basy.

Uvítanie detí narodených v roku 2017

V sobotu 27. januára 2018 privítal v obradnej sieni Obecného úradu v Uníne starosta obce Ján Palkovič deti narodené v našej obci v roku 2017.

Zimné majstrovstvá Unína v nohejbale

Kultúrna komisia pri obecnom úrade usporiadala dňa 30. decembra 2017 v telocvični základnej školy Zimné majstrovstvá Unína v nohejbale trojčlenných družstiev.

Vianočný stolnotenisový turnaj

Rada školy a kultúrna komisia pri obecnom úrade usporiadali dňa 23. decembra 2017 v telocvični základnej školy vianočný stolnotenisový turnaj.

Jasličková pobožnosť

Vo Farskom kostole sv. Martina v Uníne sa 26.decembra 2017 konala jasličková pobožnosť. Program s deťmi z Unína a Radimova nacvičila Katka Petrášová a svojim spevom ho obohatila aj Veronika Stieranková.

Koncert

Ľudová škola umenia v Holíči v utorok 12. decembra 2017 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome Unín uskutočnila Vianočný koncert spojený s výstavou výtvarného odboru.