Fotogalérie

Posvätenie nového kríža na veži farského kostola sv. Martina

V sobotu 24. augusta 2019 sa o 10.00 hod. na cintoríne pri kostole sv. Martina konala slávnosť, na ktorej Mgr. Tibor Tasáry posvätil nový kríž, ktorý bol osadený na veži kostola. Pod krížom je podľa starého vzoru vytvorená z medeného plechu guľa, do ktorej boli vložené dve tuby s odkazom pre budúce pokolenia. Slávnosť zahájil starosta obce Ján Palkovič, ThLic. Martin Hoferka Th.D. priblížil prítomným históriu farského kostola sv. Martina, prečítal listiny, ktoré sú vložené do medenej gule. Vdp. Mgr. Tibor Tasáry kríž posvätil.

Beh Okolo Unína

V sobotu 20. júla 2019 sa konal v našej obci "Beh Okolo Unína".

Rozprávkový pochod

Sobota 1. júna 2019 patrila deťom. Obecný úrad a spoločenské organizácie v obci pripravili deťom opäť pekný program v podobe rozprávkového pochodu.

MISS Slovensko 2019

V súťaži MISS Slovensko 2019 sa zúčastnila aj naša spoluobčianka Alica Ondrášová, ktorá sa umiestnila ako 1. vicemiss. Za krásnu reprezentáciu obce ju na obecnom úrade privítal a poďakoval jej starosta obce Ján Palkovič a jeho zástupca Ing. Dušan Petráš

Jednota dôchodcov

V pondelok 8. apríla 2019 usporiadala Jednota dôchodcov v Uníne brigádu v okolí jaskynky Panny Márie lurdskej pri dome smútku.

Novonarodení v roku 2018

Sobota 23. februára 2019 bola slávnostným dňom pre detičky narodené v našej obci v roku 2018. Bolo ich len 6, z toho 3 dievčatá a 3 chlapci. V obradnej sieni obecného úradu ich privítal starosta obce Ján Palkovič.

Jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov v Uníne sa zišla 5. marca 2019 na výročnej členskej schôdzi. Pri tejto príležitosti usporiadala výstavku krojov a jeho súčastí pod názvom "Krása našich krojov".

Jasličková slávnosť 2018

Na 1. sviatok vianočný sa naše deti pod vedením Katky Petrášovej a Veroniky Stierankovej predstavili krátkym programom v kostole sv. Martina.

Adventná dedina

V nedeľu 9. decembra 2018 sa v kultúrnom dome konala "Adventná dedina".