Fotogalérie

MISS Slovensko 2019

V súťaži MISS Slovensko 2019 sa zúčastnila aj naša spoluobčianka Alica Ondrášová, ktorá sa umiestnila ako 1. vicemiss. Za krásnu reprezentáciu obce ju na obecnom úrade privítal a poďakoval jej starosta obce Ján Palkovič a jeho zástupca Ing. Dušan Petráš

Jednota dôchodcov

V pondelok 8. apríla 2019 usporiadala Jednota dôchodcov v Uníne brigádu v okolí jaskynky Panny Márie lurdskej pri dome smútku.

Novonarodení v roku 2018

Sobota 23. februára 2019 bola slávnostným dňom pre detičky narodené v našej obci v roku 2018. Bolo ich len 6, z toho 3 dievčatá a 3 chlapci. V obradnej sieni obecného úradu ich privítal starosta obce Ján Palkovič.

Jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov v Uníne sa zišla 5. marca 2019 na výročnej členskej schôdzi. Pri tejto príležitosti usporiadala výstavku krojov a jeho súčastí pod názvom "Krása našich krojov".

Jasličková slávnosť 2018

Na 1. sviatok vianočný sa naše deti pod vedením Katky Petrášovej a Veroniky Stierankovej predstavili krátkym programom v kostole sv. Martina.

Adventná dedina

V nedeľu 9. decembra 2018 sa v kultúrnom dome konala "Adventná dedina".

Červené maky

Dňa 9. novembra 2018 o 11.11 hod. sa uskutočnila pri pomníku padlých spomienka na padlých v svetových vojnách krátkym programom a položením kytice červených makov. Zúčastnili sa členovia Jednoty dôchodcov, žiaci miestnej školy, zo sociálneho zariadenia Barborka a ostatní občania. Akciu zahájila príhovorom p. Štefana Jurigová, predsedníčka Jednoty dôchodcov. Liana Pechová zarecitovala a starosta obce svojim príhovorom celú akciu ukončil.

Odhalenie pamätnej dosky

Obecný úrad Unín, Rímskokatolícky farský úrad Unín a Rodinné spoločenstvo z Bratislavy si dňa 30. októbra 2018 uctili unínskeho rodáka, Don Andreja Dermeka odhalením pamätnej dosky na kaplnke sv. Barbory.

Pietny akt k pamiatke zosnulých

Na sviatok Všetkých svätých sa na miestnom cintoríne konal "Pietny akt k pamiatke zosnulých"