Fotogalérie

Hody

Letné hodové dni ukončil v pondelok 14. augusta 2017 Hodový futbalový turnaj a Hodová "11". Bolo odmenených 17 najlepších strelcov a cenu útechy získali Agátka a Esterka Hoferkové. Zo 62 strelcov sa umiestnili na popredných miestach: 1. Andrej Sopúšek, 2. Martin Junas, 3. Jakub Šiška, 4. Slavomír Mach, 5. Martin Mlčúch, 6. Branislav Tureček, 7. Peter Rusinko, 8. Lukáš Bilka, 9. Peter Hoferka, 10. Pavol Pecha, 11. Dominik Mihál, 12. David Vach, 13. Mikuláš Mach, 14. Peter Rehák, 15. Tomáš Martinčič, 16. Denis Mihál, 17. Filip Šebesta.

Jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov v Uníne usporiadala 5. júla 2017 zájazd na "Rízkobrání" k Osičkom do Lanžhota.

Koncert ZUŠ Holíč

Kultúrny dom v Uníne sa v utorok 6. júna 2017 zaplnil našimi mladými talentami - hudobníkmi, spevákmi, tanečníkmi a výstavkou svojich prác sa predstavili i výtvarníci, ktorí navštevujú ZUŠ Holíč. Pekný kultúrny program potešil všetkých prítomných, ktorých bolo tento krát naozaj veľa. Spokojní odchádzali účinkujúci, učitelia aj diváci.

Rozprávkový pochod

Obecný úrad a spoločenské organizácie v obci dňa 3. júna 2017 pripravili pre deti Rozprávkový pochod.

Jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov v Uníne usporiadala dňa 6. apríla 2017 zájazd do Trenčína.

Jednota dôchodcov

Z výročnej členskej schôdze pri príležitosti 20. výročia založenia Jednoty dôchodcov v Uníne.

Jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov usporiadala 19. marca 2017 výročnú členskú schôdzu. Pri tejto príležitosti zároveň pripravila veľkonočnú výstavku, na ktorú im svojimi výrobkami prispeli žiaci základnej školy a klienti DSS Barborka.

Jednota dôchodcov

Členky Jednoty dôchodcov v Uníne brigádovali 28. 3. 2017 - jarné upratovanie v okolí jaskynky lurdskej Panny Márie.

Uvítanie detí ročníka 2016

V sobotu 18. februára 2017 v obradnej sieni Obecného úradu v Uníne zástupca starostu obce Ing. Dušan Petráš uvítal do života deti narodené v obci v roku 2016. Bolo to 8 chlapcov: Martin Štetina, Stanislav Havel, David Rajčák, Filip Hoferka, Tomáš Šrámek, Michal Jureňa, Branislav Chrenka a Peter Dvorský.

Dobrá novina

Na sviatok Troch kráľov 6. januára 2017 v rámci „Dobrej noviny“ navštívili zapísané rodiny koledníci Alica Glogovská, Ema Vaculková, Adriana Straková, Adrianka Lukáčová, Lianka Pechová, Karinka Husárová, Sárka Chocholáčková, Katka Petrášová a Samko Cvečka.

Kolendíci dúfajú, že svojou návštevou všetkých potešili a spríjemnili sviatočné trojkráľové poobedie, čím  prispeli k slávnostnému ukončeniu vianočných sviatkov.