Fotogalérie

Dobrá novina

Na sviatok Troch kráľov 6. januára 2017 v rámci „Dobrej noviny“ navštívili zapísané rodiny koledníci Alica Glogovská, Ema Vaculková, Adriana Straková, Adrianka Lukáčová, Lianka Pechová, Karinka Husárová, Sárka Chocholáčková, Katka Petrášová a Samko Cvečka.

Kolendíci dúfajú, že svojou návštevou všetkých potešili a spríjemnili sviatočné trojkráľové poobedie, čím  prispeli k slávnostnému ukončeniu vianočných sviatkov.

Nohejbalový turnaj

V piatok 6. januára 2017 sa konal v telocvični základnej školy nohejbalový turnaj.

Jasličková pobožnosť

Na druhý sviatok vianočný si pripravila naša mládež peknú jasličkovú pobožnosť. Odmenou im bol hojný počet divákov, ktorý na záver nešetril svojim potleskom. Účinkujúcim sa poďakoval starosta obce Ján Palkovič a vdp. pán Mgr. Tibor Tasáry.

Televízia JOJ

v štvrtok 8. decembra 2016 do našej obce zavítala televízia JOJ. Okrem iného sa jej predstavili aj naše mladé speváčky v unínskych krojoch.

Drapačky 2016

Jednota dôchodcov v Uníne usporiadala dňa 8. decembra 2016 drapanie peria v kultúrnom dome. Krátku reportáž z drapačiek urobila i televízia JOJ.

Koncert ZUŠ Holíč

V stredu 7. decembra 2016 sa predstavili v kultúrnom dome naše talenty - deti, ktoré navštevujú Ľudovú školu umenia Holíč.

Mikulášske poobedie

Obecný úrad a spoločenské organizácie v Uníne usporiadali v nedeľu 4. decembra 2016 Mikulášske poobedie.

Jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov a Únia žien z Unína sa zúčastnili akcie "Sladká nedzela na Záhorí", ktorá sa konala v nedeľu 27. novembra 2016 v Gbeloch.

Jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov a Únia žien v Uníne sa v sobotu 12. novembra 2016 zúčastnili na predajnej akcii zákuskov na Martinskom jarmoku v Holíči.

Jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov a Obecný úrad Unín usporiadali dňa 11. novembra 2016 o 11.00 hod. pri pomníku padlých spomienkovú slávnosť pri príležitosti "Medzinárodného dňa vojnových veteránov".