Fotogalérie

Naši jubilanti

95 a 90 roční jubilanti

Komunálne voľby - r.2006

Volebná komisia, 1.zasadnutie obecného zastupiteľstva

Unínčanka

Adventný koncert dychovej hudby Unínčanka

Jednota dôchodcov Unín

Členovia Jednoty dôchodcov Unín.

Výstavky, schôdze.

Obecné zastupiteľstvo pri OcÚ Unín v roku 2002

Obecné zastupiteľstvo v krojoch

DHZ Unín

Činnosť DHZ Unín v obrázkoch.

Minister vnútra SR Róbert Kaliňák v Uníne pri odovzdávaní nového hasičského auta IVECO DAILY.

Posviacka nového auta na sviatok sv. Floriána 4.mája 2010.

MS SČK Unín

Členovia organizácie v minulosti a dnes.

Výročná členská schôdza, odovzdávanie ocenení.