Fotogalérie

Zimné majstrovstvá Unína v nohejbale

Kultúrna komisia pri obecnom úrade usporiadala dňa 30. decembra 2017 v telocvični základnej školy Zimné majstrovstvá Unína v nohejbale trojčlenných družstiev.

Vianočný stolnotenisový turnaj

Rada školy a kultúrna komisia pri obecnom úrade usporiadali dňa 23. decembra 2017 v telocvični základnej školy vianočný stolnotenisový turnaj.

Jasličková pobožnosť

Vo Farskom kostole sv. Martina v Uníne sa 26.decembra 2017 konala jasličková pobožnosť. Program s deťmi z Unína a Radimova nacvičila Katka Petrášová a svojim spevom ho obohatila aj Veronika Stieranková.

Koncert

Ľudová škola umenia v Holíči v utorok 12. decembra 2017 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome Unín uskutočnila Vianočný koncert spojený s výstavou výtvarného odboru.

Adventná dedina

V nedeľu 10. decembra 2017 usporiadal obecný úrad a spoločenské organizácie v obci v kultúrnom dome "Adventnú dedinu". Akciu zahájila privítaním hostí dychová hudba Unínčanka. V kultúrnom programe sa predstavili manželia Osičkovi s cimbálom. Vo vedľajších priestoroch kultúrneho domu sa ponúkala zelnačka, zákusky, káva, varené víno, punč a iné dobroty ako i rôzny tovar s vianočnou tematikou a darčeky.

Jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov a Únia žien v Uníne sa zúčastnili predajnej výstavy zákuskov v Holíči 11. novembra 2017 a 26. novembra 2017 sa zúčastnili podobnej akcie v Gbeloch.

Pietna spomienka

Jednota dôchodcov v Uníne a Obecný úrad Unín usporiadali pietnu spomienku z príležitosti Dňa padlých veteránov.

Jednota dôchodcov

V sobotu 7. októbra 2017 sa spevácky súbor Úsmev zúčastnil Prehliadky speváckych seniorských súborov v Gbeloch.

Október - mesiac úcty k starším

V nedeľu 22. októbra 2017 Jednota dôchodcov Unín usporiadala výstavku "Sviečky a svietniky" a posedenie pre dôchodcov.

Pietny akt k pamiatke zosnulých

V stredu 1. novembra 2017 na sviatok Všetkých svätých sa o 14.00 hod. konal na miestnom cintoríne Pietny akt k pamiatke zosnulých, pri ktorom boli zároveň požehnané obnovené kríže na cintoríne.