Fotogalérie

Sladká sobota v Holíči

Členky JD a ÚŽ v Uníne na Sladkej sobote v Holíči dňa 9. novembra 2019 reprezentovali svoje organizácie predajom doma pečených zákuskov členiek.

Červené maky

Dňa 11. 11. 2019 Jednota dôchodcov v Uníne v spolupráci s obecným úradom usporiadala slávnosť "Červené maky" pri pomníku padlých za účasti žiakov miestnej školy, klientov DSS Barborka a občanov.

Pietny akt k pamiatke zosnulých

V nedeľu 3. novembra 2019 sa konal na miestnom cintoríne pietny akt k pamiatke zosnulých

Jednota dôchodcov

Členky výboru JD v Uníne dňa 28. októbra 2019 v rámci "Mesiaca október - mesiaca úcty k starších" navštívili svoju najstaršiu členku, p. Janku Drúžkovú.

Šarkaniáda

Sobota 19. októbra 2019 patrila deťom a ich šarkanom. V priestoroch bývalého smetiska nad obcou deti za pekného slnečného počasia púšťali šarkanov. Lianka Malíková a Zuzanka Flajžíková boli odmenené za svojich lietajúcich po domácky vyrobených šarkanov.

Jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov v Uníne usporiadala v nedeľu 29. septembra 2019 pútnický zájazd do Mariánky.

Jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov v Uníne sa zúčastnila dňa 5. septembra 2019 exkurzie do výrobne čajov a korenín v Čejkoviciach a do Rohatca.

Posvätenie nového kríža na veži farského kostola sv. Martina

V sobotu 24. augusta 2019 sa o 10.00 hod. na cintoríne pri kostole sv. Martina konala slávnosť, na ktorej Mgr. Tibor Tasáry posvätil nový kríž, ktorý bol osadený na veži kostola. Pod krížom je podľa starého vzoru vytvorená z medeného plechu guľa, do ktorej boli vložené dve tuby s odkazom pre budúce pokolenia. Slávnosť zahájil starosta obce Ján Palkovič, ThLic. Martin Hoferka Th.D. priblížil prítomným históriu farského kostola sv. Martina, prečítal listiny, ktoré sú vložené do medenej gule. Vdp. Mgr. Tibor Tasáry kríž posvätil.

Beh Okolo Unína

V sobotu 20. júla 2019 sa konal v našej obci "Beh Okolo Unína".

Rozprávkový pochod

Sobota 1. júna 2019 patrila deťom. Obecný úrad a spoločenské organizácie v obci pripravili deťom opäť pekný program v podobe rozprávkového pochodu.