Fotogalérie

Vianočný koncert

Spevácka skupina Radosť v nedeľu 15. decembra 2019 vo Farskom kostole sv. Martina v Uníne potešila návštevníkov vianočným koncertom.

Mikulášske poobedie

Už tradičná akcia – Mikulášske poobedie sa v tomto roku konalo 8. decembra  v priestoroch parku pri obecnom úrade, nakoľko priestory kultúrneho domu sú v rekonštrukcii. Počasie bolo na tento decembrový čas úžasné, slniečko svietilo a obohatilo tak sviatočnú atmosféru. Členovia DT klubu, hasiči a športovci postavili priestranný stan, v ktorom jednotlivé spoločenské organizácie v obci, Domov Barborka a rôzni predajcovia ponúkali na predaj svoje výrobky.

Relikvia Don Bosca

Rímskokatolícky farský úrad Unín v nedeľu 24. novembra 2019 pri slávnostnej svätej omši o 10.30 hod. vo Farskom kostole sv. Martina v Uníne prijal relikvie sv. Dona Jána Bosca. Relikvia bola farnosti darovaná z pozostalosti profesora ThDr. Andreja Dermeka, SDB.

Sladká sobota v Holíči

Členky JD a ÚŽ v Uníne na Sladkej sobote v Holíči dňa 9. novembra 2019 reprezentovali svoje organizácie predajom doma pečených zákuskov členiek.

Červené maky

Dňa 11. 11. 2019 Jednota dôchodcov v Uníne v spolupráci s obecným úradom usporiadala slávnosť "Červené maky" pri pomníku padlých za účasti žiakov miestnej školy, klientov DSS Barborka a občanov.

Pietny akt k pamiatke zosnulých

V nedeľu 3. novembra 2019 sa konal na miestnom cintoríne pietny akt k pamiatke zosnulých

Jednota dôchodcov

Členky výboru JD v Uníne dňa 28. októbra 2019 v rámci "Mesiaca október - mesiaca úcty k starších" navštívili svoju najstaršiu členku, p. Janku Drúžkovú.

Šarkaniáda

Sobota 19. októbra 2019 patrila deťom a ich šarkanom. V priestoroch bývalého smetiska nad obcou deti za pekného slnečného počasia púšťali šarkanov. Lianka Malíková a Zuzanka Flajžíková boli odmenené za svojich lietajúcich po domácky vyrobených šarkanov.

Jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov v Uníne usporiadala v nedeľu 29. septembra 2019 pútnický zájazd do Mariánky.

Jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov v Uníne sa zúčastnila dňa 5. septembra 2019 exkurzie do výrobne čajov a korenín v Čejkoviciach a do Rohatca.