Fotogalérie

Október-mesiac úcty k starším

Nepracujúci starobní dôchodcovia sa stretli v nedeľu 17. októbra 2010 v kultúrnom dome na slávnosti Október - mesiac úcty k starším. Po krátkom kultúrnom programe pobavili prítomných senickí heligonkári.

Povodeň

V nedeľu 15. augusta 2010 dopoludnia našu obec po krátkej búrke zaplavila prívalová voda, ktorá narobila značné škody. Najviac bola poškodená zregulovaná časť unínskeho potoka. Voda sa valila novou ulicou, kde boli nánosy blata z poľa.

Fotografie z povodne a po nej.

Hodový futbalový turnaj

Poradie mužstiev: 1. Dolinka

                          2. Dedina

                          3. Záhumnie

Hodová jedenástka

Účastníci hodovej "11" dňa 14.8.2010

Hodový guláš

Účastníci hodového guláša dňa 14.8.2010

Vyhlásenie víťazov

DSS Barborka

Z odovzdávania čiernouhoľnej sošky sv. Barbory v sociálnom zariadení dňa 24.6.2010 a jej posvätenie.

Jednota dôchodcov Unín

Spevácky súbor Úsmev dňa 22.5.2010 na celookresnej prehliadke krojových skupín v Borskom Mikuláši.

Členovia Jednoty dôchodcov Unín ako účastníci Petro-Pavlovskej krojovej zábavy v obci.

Účastníci pútnického zájazdu v Skalke pri Trenčíne.

Jaskyňa s Pannou Máriou lurdskou v Skalke pri Trenčíne.

Súťaž hasičských družstiev

Súťaž hasičských družstiev mužov a žien o Pohár starostu obce, konaná 3.7.2010 v Hasičskom areáli Unín.

ZŠsMŠ Unín

Cvičenie v prírode

Jeseň

Deň zeme

Pani sova

Plavecký výcvik