Fotogalérie

Hodová jedenástka

Účastníci hodovej "11" dňa 14.8.2010

Hodový guláš

Účastníci hodového guláša dňa 14.8.2010

Vyhlásenie víťazov

DSS Barborka

Z odovzdávania čiernouhoľnej sošky sv. Barbory v sociálnom zariadení dňa 24.6.2010 a jej posvätenie.

Jednota dôchodcov Unín

Spevácky súbor Úsmev dňa 22.5.2010 na celookresnej prehliadke krojových skupín v Borskom Mikuláši.

Členovia Jednoty dôchodcov Unín ako účastníci Petro-Pavlovskej krojovej zábavy v obci.

Účastníci pútnického zájazdu v Skalke pri Trenčíne.

Jaskyňa s Pannou Máriou lurdskou v Skalke pri Trenčíne.

Súťaž hasičských družstiev

Súťaž hasičských družstiev mužov a žien o Pohár starostu obce, konaná 3.7.2010 v Hasičskom areáli Unín.

ZŠsMŠ Unín

Cvičenie v prírode

Jeseň

Deň zeme

Pani sova

Plavecký výcvik

Naši jubilanti

95 a 90 roční jubilanti

Komunálne voľby - r.2006

Volebná komisia, 1.zasadnutie obecného zastupiteľstva